Adam Straka
Som filmový publicista, najväčšmi ma zaujíma fungovanie filmových festivalov. Študujem Audiovizuálne štúdiá na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Od roku 2018 vediem v Kinečku sekciu študentských textov reflektujúcich filmový priestor, okrem toho pravidelne publikujem v odbornom časopise Film.sk. Spolu s Matejom Sotníkom organizujeme návštevy škôl v rámci alternatívnej distribučnej platformy Dokument na kolesách. Bol som členom študentskej poroty na 18. ročníku MFF Bratislava. Pomáhal som pri organizácii festivalov Be2can, Scandi, Créme de la Créme či Festivalu Áčko. Pracujem ako premietač v Kine Film Europe v Bratislave.