O Kinečku

Online magazín o filme Kinečko reflektuje kinematografiu v súčasných premenlivých súvislostiach, približuje hlbšie a nekonformné vnímanie filmu širšiemu publiku, podporuje písanie o filme, ako relevantnú súčasť živej kinematografie. Slúži ako zdroj informácií a priestor na otvorenú a zároveň fundovanú diskusiu súčasnej filmárskej obce a filmovej kritiky.

Kinečko chce pokrývať audiovíziu v jej komplexnosti. Nájdete tu recenzie na nové filmy a seriály, rozhovory s osobnosťami súčasnej kinematografie, reportáže z festivalov, reflexiu profesionálneho audiovizuálneho prostredia i teoretické texty. Venuje sa slovenskej i svetovej kinematografii, ponúka pohľady do histórie, podporuje okrajové sféry filmového sveta a zvýrazňuje témy a tvorcov*kyne, ktoré by si zaslúžili viac pozornosti. Kinečko má v spolupráci s Denníkom N taktiež vlastný podcast a vďaka partnerstvám s ďalšími inštitúciami sprístupňuje na svojej webstránke aj vybrané filmy.

Od svojho vzniku dáva Kinečko priestor mladej autorskej generácii, aby rozvíjali svoj osobitý kritický hlas, prinášali do slovenského audiovizuálneho prostredia nové impulzy a rozširovali filmový kánon.

Kinečko je určené pre profesionálnu filmovú obec, študentstvo, publikum filmových festivalov a filmových klubov, všetkým, ktorí milujú film bez hraníc a majú záujem o (od)vážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

Webstránka je navrhnutá tak, aby ste si mohli filtrovať články podľa preferovaných kategórií a vytvoriť „vlastný svet filmu“. Autorkou vizuálneho konceptu, ktorý pracuje s typografiou a minimalistickým dizajnom, je Katarína Balážiková.

Kinečko vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Evy Križkovej, prvej šéfredaktorky, a Evy Pavlovičovej, producentky časopisu. Členmi prvej redakcie boli okrem nich aj Michal Michalovič, Lukáš Sigmund a Katarína Gatialová, autorkou dizajnu bola Pavlína Morháčová.

V tlačenej podobe vyšlo do roku 2017 spolu 33 slovenských a 5 anglických čísiel. Súčasťou každého vydania bolo aj DVD s filmami, ktoré neskôr nahradil prístup na VOD.

Vo svojej súčasnej online podobe existuje Kinečko od roku 2017. V tom čase sa taktiež výraznejšie zmenil aj redakčný tím.

V lete 2019 Eva Križková odovzdala Kinečko do rúk novej šéfredaktorke Petre Sedlákovej. Na jeseň 2021 ju vystriedala šéfredaktorka Barbora Nemčeková, ktorá v septembri 2022 z Kinečka odišla.

Okrem vydávania textov a ďalších publicistických formátov sa Kinečko dlhodobo venovalo aj organizácii premietaní, masterclassov a workshopov. Podporovalo komunitu experimentálnych filmárov a filmárok v medzinárodnom kontexte a organizovalo workshopy experimentálneho filmu. Redakcia Kinečka založila a prevádzkovala najmenšie kino v Bratislave v priestoroch Foajé na Štefánikovej ulici.


Kinečko online, o. z.
Javorová 1329/11, 900 24 Veľký Biel
Slovenská republika

IČO: 51431173
ISSN: 2585-8971
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4405 3432

Projekt finančne podporil