image-400
„Make Love, Not War“ a negácia v hippie exploatačnej kinematografii
Michael Papcun28/10/2020
Exploatačná kinematografia vznikla z čisto pragmatických, ekonomických dôvodov – na vyplnenie programov (dvojprogramov) polnočných kín a autokín. Filmy vyrábané  rýchlo a…
image-400
Film vo filozofii alebo film ako filozofický problém
Májovský P.30/12/2019
Pole kultúrnych artefaktov, ktoré môže filozofia problematizovať, je obrovské, navyše ak si uvedomíme, že sa neustále vynárajú nové artefakty a nové…
image-400
Filozof a film
Májovský P.26/12/2019
Filozof, jedinečnosť a tí druhí  Jednou z postmoderných axióm, ktorej pripomínanie v dialógu sa už stalo akýmsi filozofickým klišé, je to, že distribúciu…
image-400
Film a filozofia. Komplikovaný vzťah filozofie k filmu.
Májovský P.23/12/2019
Keď si uvedomíme, že film ako nové médium sa rozvíja už na prelome 19. a 20. storočia (1895 si bratia Lumièrovci…
image-400
Je filmová veda queer?
Theresa L. Geller1/10/2019
Alebo všetko, čo som sa naučila o tom, čo znamená queer, som sa naučila z filmov V poslednej dobe som…
image-400
Budúcnosť filmovej teórie: Osobné stanovisko
Noël Carroll19/7/2019
ÚVOD: TEÓRIA JE MŔTVA, NECH ŽIJE TEÓRIA Rýchla expanzia filmovej vedy v USA za posledné dve desaťročia je nepochybne nápomocná takzvanej…
image-400
Acinema
Jean-François Lyotard24/5/2019
Jean-François Lyotard, 1973 Preklad: Tatiana Rusnáková Nihilizmus usporiadaných, konvenčných pohybov Kinematografia je zápisom pohybu, písaním pohybmi – všetkými druhmi pohybov:…
image-400
VR a špekulatívny realizmus
Matej Sotník25/1/2019
Technológia VR akoby zavŕšila ideu splynutia filmu s realitou, ktorú v polovici minulého storočia postuloval extravagantný francúzsky filmový teoretik a…
image-400
Virtuálne výrazy
Andrea Slováková16/1/2019
V posledných troch rokoch výrazne narástol počet umeleckých diel realizovaných v prostredí virtuálnej reality, vrátane filmov. V tomto texte zhrnieme, na ktoré aspekty…
image-400
Ženy, ktoré vedeli príliš veľa. Alebo aj nie?
Peťa Sedláková29/12/2018
Rozmach druhej vlny feministického hnutia na konci 60. rokov a jej ďalší vývoj v priebehu 70. rokov do značnej miery…
image-400
Proti interpretácii
Susan Sontag10/12/2018
Susan SONTAG: „Proti interpretaci“. In Kritický sborník, roč. XIV (1994), č. 3, s. 1-6. Preložil Karel Palek. Esej bola po…
image-400
Koncepce filmové výchovy v Evropě a kritická analýza jejích výstupů
Publikované14/10/2018
Následující text představuje úvod k strategickému dokumentu Koncepce filmové výchovy v Evropě (Framework for Film Education in Europe), který byl…
image-400
Animasofie – Animace (animovaný film) jako způsob komunikace
Ülo Pikkov25/7/2018
Ülo Pikkov, kapitola z knihy “Animasofie – teoretické kapitoly o animovaném filmu“, Nakladatelství akademie múzických umění NAMU, 2017 Je všeobecně známo,…
image-400
Scenáristika animovaného filmu
Edgar Dutka10/7/2018
Edgar Dutka, kapitola z knihy “Scenáristika animového filmu”, Nakladatelství akademie múzických umění NAMU, 2013 CO? Téma! O čem? Problematika tématu…
image-400
Obrazy nemohou říkat ne
Sol Worth26/6/2018
Bodkou za témou mesiaca “Musíme nesúhlasiť” je kanonický text amerického teoretika, maliara a fotografa, Sola Worha, ktorý si na Kinečku…
image-400
Bond & Brand
Saša Gabrižová24/5/2018
Text je výňatkom z diplomovej práce Móda vo filme – Formovanie identity postáv prostredníctvom kostýmov, ktorá vznikla na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF…
image-400
Avantgardné veľkomesto vzdialeného sveta
Saša Gabrižová21/5/2018
Text je výňatkom z diplomovej práce Móda vo filme – Formovanie identity postáv prostredníctvom kostýmov, ktorá vznikla na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF…
image-400
Extenzie módy z média do média
Saša Gabrižová6/5/2018
Text je výňatkom z diplomovej práce Móda vo filme – Formovanie identity postáv prostredníctvom kostýmov, ktorá vznikla na Katedre audiovizuálnych…
image-400
Sako individuality a osobnej slobody
Saša Gabrižová18/4/2018
Text je výňatkom z diplomovej práce Móda vo filme – Formovanie identity postáv prostredníctvom kostýmov, ktorá vznikla na Katedre audiovizuálnych…
Koncepcia príbehu v krátkom filme
Richard Raskin9/4/2018
Z originálu Story design in the short fiction film preložila Terézia Michalková. Krátke filmy sú pre celovečerné tým, čím sú sonety,…