Ivana Hucíková
Seriály sú už autonómnou súčasťou kinematografie, presadili sa ako quality tv. Je to špecifický žáner a filmárom ponúka nové spektrum umeleckých výrazových prostriedkov. Môžu rozvinúť svoje autorské ambície a témy omnoho komplexnejšie, ako v univerze dvojhodinového filmu, no zároveň sa musia vedieť prispôsobiť. V súčasnosti je toto kinematografické odvetvie kvalitatívne mimoriadne plodné a práve preto venujeme seriálom špeciálnu pozornosť. V Kinečku ich budeme reflektovať my dve: dokumentaristka Ivana Hucíková a filmová publicistka Roberta Tóthová.