Juraj Malíček
Prednášam teóriu populárnej kultúry, interpretáciu a dejiny filmu, príležitostne publikujem, rád nakupujem v papiernictve a vo videohrách preferujem brokovnicu. Okrem blu-ray filmov zbieram LEGO, akčné figúrky a rozmanité druhy streliva do zbraňových systémov NERF.