Publikované
V Kinečku sú aj texty externých autorov, tlačové správy a novinky, za ktorých výber a zverejnenie je spoločne zodpovedná redakcia.