Industry program Jedného sveta 2022
Publikované 7/11/2022

Tlačová správa, 7. november 2022

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa začal túto sobotu 5. novembra, ponúka vo svojom programe okrem zaujímavých filmov a diskusií aj industry program s príznačným názvom Impact Days. Prepojí slovenských filmárov s potenciálnymi donormi, neziskovými organizáciami, médiami, odborníkmi na konkrétne témy a impact kampane. Počas festivalového týždňa otvorí odbornej aj neodbornej verejnosti svet spoločenského dosahu filmov. Impact Days – Industry program sa uskutoční 9. – 11. novembra v priestoroch Goethe-Institut Bratislava.

Ako vytvoriť príležitosť pre váš film, aby sa stal nástrojom zmeny? Je váš film pripravený dostať sa na trh, no zároveň chcete, aby zapôsobil a bol katalyzátorom akcie? Impact distribúcia je jednoducho povedané, získanie správneho publika, ktoré si pozrie váš film, je to krok ďalej, ktorý nás vedie od porozumenia a uvedomenia k činom. V rámci programu Impact days sa uskutoční masterclass, kde sa dozviete nielen, čo to je impact kampaň, ale aj ako pracovať s impactom v rámci filmovej distribúcie. Jeho súčasťou bude moderovaná diskusia s tvorcami dokumentárneho filmu Naša voľba, náš hlas (Wie wir wollen, r. Sara Dutch, Melanie Sien Min Lyn) ako ukážka impactu z praxe. Zaujímavou prípadovou štúdiou bude aj prezentácia impact kampane mnohonásobne oceneného európskeho dokumentárneho filmu Shadow game (r. Eefje Blankevoort, Els van Driel), ktorú predstaví Khadidja Benouataf – novinárka a viceprezidentka IMPACT SOCIAL CLUBu. Prípadové impact štúdie sú navrhnuté tak, aby vás inšpirovali a posilnili.

Súčasťou Industry programu bude aj workshop Dni zmeny. Myšlienkou tohto konceptu sa organizátorky festivalu inšpirovali na holandskom ľudskoprávnom filmovom festivale Movies That Matter. Jeho umelecká vedúca, Margje de Koning, je osobne v Bratislave na festivale Jeden svet. Tútorkami Impact days 2022 a workshopu Dni zmeny sú Irena Taskovski, zakladateľka spoločnosti Taskovski Films, a už spomínaná Khadidja Benouataf.

Vyvrcholením industry programu bude prezentácia projektov zapojených do workshopu Dni zmeny. Počas neho dva prihlásené projekty pod vedením expertiek a tútoriek pripravia koncept svojich impact kampaní. Tie budú zamerané na posilnenie spoločenského dosahu ich filmov a dosiahnutie spoločenskej zmeny.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná 5. – 11. novembra naživo aj online pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození. Industry program na festivale Jeden svet je vytvorený v spolupráci s #DocsConnect Taskovski Training IMPACT expertkami Khadidjou Benouataf a Irenou Taskovski.

Celý program Impact Days nájdete tu.