Ukrajinský národný filmový archív v ohrození
Publikované 22/8/2022

Ukrajinské Dovženkovo centrum vydalo prehlásenie, v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s príkazom na jeho reorganizáciu. Národné centrum Oleksandra Dovženka je najväčším filmovým archívom v Ukrajine a zahŕňa viac než 9 000 hraných, dokumentárnych, animovaných ukrajinských i zahraničných filmov. Jeho súčasťou sú tiež tisíce archívnych dokumentov o histórii ukrajinskej kinematografie. Ako uvádza samotné centrum, reorganizácia centra znamená de facto likvidáciu ukrajinského Národného filmového archívu.

Štátna filmová agentúra sa rozhodla rozdeliť ucelenú zbierku centra, ktorá pochádza zo 60. rokov 20. storočia bez strategického plánu a bez toho, aby zohľadnila návrhy Dovženkovho centra. Dovženkovo centrum v sebe spája moderný filmový sklad s klimatizačným systémom, jediné filmové kopírovacie laboratórium na Ukrajine, filmové múzeum, archív papierových filmov, mediatéku a vlastné vydavateľstvo. Realizuje ochranu, popularizáciu, výskum a distribúciu národného filmového dedičstva na Ukrajine a v zahraničí.

Hlavným bodom, voči ktorému sa Dovženkovo centrum ohradzuje, je rozdrobenie ucelenej a zabehnutej zbierky, ktorú sa centru podarilo vybudovať. Väčšina filmov zo zbierky a majetku Dovženkovho centra má byť prevedená do štátnej inštitúcie Vedeckého centra kinematografie Ukrajiny, ktorá údava ako svoju hlavnú činnosť vysokoškolské vzdelávanie. Autorské práva na ukrajinské animované filmy, ktoré aktuálne vlastní centrum, majú byť prevedená na novovytvorený podnik, rovnako tak sa ukrajinské štúdio animácie vyčlení zo štruktúry Dovženkovho centra. Vzácny národný archív zo zabehnutej funkčnej organizácie má byť tak prevedený do viacerých spiacich a nepripravených štátnych inšititúcií, ktoré nemajú vybudovanú potrebnú personálnu infraštruktúru kompetentných odborných pracovníkov, vykazujú minimálnu činnosť alebo činnosť v iných, aj keď príbuzných odvetviach. Reorganizačný dokument taktiež neudáva žiadne informácie o ďalšom spravovaní papierového archívu a múzejných zbierkach, ktoré sú tiež majetkom centra. Viacerým zamestnancom centra hrozí prepustenie.

Dovženkovo centrum vo svojom prehlásení, ktoré bolo zverejnené na portáli e-flux, zdôrazňuje význam uchovania jednotnej národnej filmovej zbierky najmä v kontexte prebiehajúcej ukrajinskej obrany proti ruskej invázii: “Presun zbierky svetoznámeho národného filmového archívu do falošnej inštitúcie je obrovskou ranou pre medzinárodný obraz ukrajinskej vlády. Najmä počas vojny, keď Ukrajina krvavo bojuje o vlastnú identitu, tento krok zasahuje do národnej pamäti a možno ho považovať za podkopávanie štátnosti a zradu národných záujmov.”

Viac sa dočítate tu: https://dovzhenkocentre.org/dovzhenko-center-is-under-threat-of-liquidation/