Index Seminum
Publikované 22/8/2022

23. a 24. augusta organizuje bratislavská Kunsthalle podujatie Index Seminum tematizujúci index semien, ktorý zostavuje Botanická záhrada Univerzity Komenského.

Prvý deň je na programe „performatívne čítanie textov, ktoré reflektujú koloniálne cesty za poznaním, vytváranie botanických záhrad ako ašpiračných a koloniálnych štruktúr, ich úlohu pri zbieraní, bankovaní a šírení semien a druhov“. Po čítaní v Botanickej záhrade bude nasledovať otvorená diskusia.

Druhý deň prebehne premietanie filmov na lodi Pink Whale. „Autori*ky sa prostredníctvom diel v tomto programe zamýšľajú nad filmovou reprezentáciou prírody, najmä nad tým, ako je kultúrne, politicky a filmovo konštruovaná. Sledujú koloniálne cesty za poznaním a využívajú kameru na rozprávanie o určitom vzťahu k okoliu. Zatiaľ čo niektoré z filmov sa zaoberajú vznikom botanických záhrad ako ašpiračných a koloniálnych štruktúr, ich úlohou pri zhromažďovaní, uskladňovaní a šírení semien a druhov a v konečnom dôsledku k prispievaniu k rýchlym zmenám biodiverzity na celom svete, iné pozorujú, ako súčasné techniky, ako napríklad GMO, geneticky upravované semená, plne automatizované skleníky a extraktivistické korporácie zhoršujú tieto problémy. Spoločne skúmajú, ako je súčasná ekologická kríza úzko prepojená s krízou reprezentácie, ako aj s politickou, zdravotnou, hospodárskou a sociálnou krízou.

Autormi*kami filmov sú Ana Vaz a Tristan Bera, Laura Huertas Millán, Pilar Mata Dupont, Pedro Neves Marques, Asunción Molinos Gordo, Gerard Ortín Castellví, Jonas Staal.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.