Zelená (nielen) pre Kinečko
Barbora Nemčeková 15/11/2021

Toto je môj prvý editoriál na pozícii šéfredaktorky (aj keď mi je proti srsti verbalizovať to takto verejne, na redakčnej porade ma presvedčili, že by som to mala našim čitateľkám a čitateľom oznámiť). Do Kinečka som prispievala nepravidelne od roku 2019, táto pozícia je však pre mňa vo väčšine ohľadov veľkou výzvou. Pre Kinečko to taktiež znamená výzvy a zmeny – niektoré (zatiaľ) nevidno, niektoré už áno a niektoré sú plánmi do budúcnosti. Spolu s ľuďmi pravidelne, ale aj nepravidelne píšucimi pre túto online platformu chceme utvárať obsah informujúci o dianí v audiovízii, ale aj jej presahoch do iných médií, zamýšľať sa nad staršími filmami a približovať ich prostredníctvom tém súčasnému diváctvu. Prvou témou, ktorá je už v plnom prúde, je Filmová zelená, za ktorej návrh vďačíme dlhoročnej spolupracovníčke Kinečka Saši Gabrižovej. Filmová zelená je pre Kinečko symbolická vo význame nového, udržateľného začiatku nielen v zmysle environmentálnych konotácií, ale aj tvorivého prostredia vytvárajúceho obsahy pre vás, čitateľky a čitateľov. Od prelomu októbra a novembra v rámci Filmovej zelenej nájdete tematické texty nielen o udržateľnosti, ale aj o zelenej ako významotvornej zložke filmového obrazu, zelenej ako organickej súčasti (exteriérového) kina, zelenej symbolizujúcej prírodu a odklon od antropocentrizmu.

V texte od Romana Pivovarníka si môžete prečítať o možnostiach udržateľnosti (nielen) v slovenskej audiovízii. Kristína Žilinčárová sa zamerala na tradičnú rozprávku o krtkovi a environmentálne presahy, ktoré tematizuje. Erik Binder v pravidelnej rubrike We love 90’s vyzdvihuje horory s environmentálnou tematikou a Katarína Poliačiková v rozhovore s Lukášom Berberichom z Kina Úsmev približujú okolnosti znovuotvorenia Záhradného kina. Tomáš Hudák okrem svojej pravidelnej rubriky In Case You Missed It recenzuje film Gunda – film o domácich zvieratách natočený zo zvieracej perspektívy. Október sa zároveň tradične niesol v znamení Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, eklektické zápisky z prítmia kinosál som spracovala do Zápiskov z dvadsiatej piatej Ji.hlavy. Okrem nej sa však konala aj prehliadka Be2Can a najčerstvejšie filmový festival Jeden svet. Texty ku všetkým z týchto filmových udalostí nájdete na webe Kinečka. Zároveň nás ešte čakajú texty o zelených šatách z filmu Pokánie, rozhovor z Green Screen Conference, text o filme Zelený lúč Erica Rohmera i recenzie nových slovenských dokumentov Čiary a Očista

Sledujte Kinečko na sociálnych sieťach a dávajte nám spätnú väzbu prostredníctvom komentárov. 

Ďakujeme, že Kinečko čítate!

b.