Workshop Laury Mulvey na Porto/Post/Doc 2018
Publikované 4/10/2018

Otvorená registrácia na exkluzívny workshop s Laurou Mulvey, jednou z najdôležitejších filmových odborníčiek. Workshop sa uskutoční počas festivalu Porto/Post/Doc 2018 v troch masterclassoch s názvom Texty zmätenosti: materinské ticho a kino ako expresívny režim, ktorých súčasťou budú projekcie filmov režírovaných ženami z rôznorodých kultúrnych kontextov. Taktiež sa bude diskutovať o postavení žien v patriarchálnej spoločnosti.

Laura Mulvey je profesorka na londýnskom Birkbecku a dlhoročne pracuje v Britskom filmovom inštitúte. Je autorkou niekoľkých kníh a článkov, ako napríklad Visual Pleasure and Narrative Cinema publikovaného v roku 1975 časopisom Screen a Death 24x a second, knihy z roku 2005. V článku Mulvey hovorí o mužskom pohľade v hollywoodskej kinematografii pomocou psychoanalytického poľa; v spomínanej knihe skúma nové formy cinefílie a štúdie pohyblivých obrazov s nástupom digitálnych technológií. V 70. a 80. rokoch zrežírovala Mulvey spolu so svojím manželom Petrom Wollenom niekoľko filmov založených na estetickom predvoji. S Wollenom spolupracovala aj na hlavnej snímke Riddles of the Sphinx (1977), ktorá bude taktiež premietaná počas Porto/Post/Doc.

 

Popis kurzu

Kurz je rámcovaný štyrmi filmami. Všetky sú zrežírované ženami, ale produkované vo veľmi rozdielnych sociálnych a kultúrnych kontextoch. Zobrazujú príbehy o materstve a venujú sa problematike nájdenia adekvátnych prostriedkov vyjadrovania v marginalizovanom postavení matky v rámci patriarchálnej kultúry. Kurz naznačuje, že “text zmätenosti” potvrdzuje problém vyjadrovania a gestikulácie spôsobom artikulácie prostredníctvom formy a materiálnosti média, v tomto prípade kina ako expresívneho režimu. Kurz uvažuje o význame ženskej režisérky, o rôznorodosti produkčného pozadia filmov, ako aj o estetických otázkach, ako je naratívna štruktúra a výraz.

 

O filme Riddles of the Sphinx

Film sa skladá z trinástich scén, z ktorých väčšina je nakrútená v 360-stupňových panorámach priestorov strednej triedy. Hlavnou postavou je Louise, ktorá prechádza zmenou životného štýlu – vyrovnáva sa so životom v domácnosti a materstvom. Tieto scény sú príležitostne prerušené sekvenciami s režisérkou, ktorá priamo do kamery rozpráva mýtus Oidipa o nájdení Sfingy.

 

Termíny workshopov

Utorok 27. novembra od 9:30 do 13:30

Streda 28. novembra od 9:30 do 13:30

Štvrtok 29. novembra od 9:30 do 13:30

 

Miesto

Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa

R. de Diogo Botelho, 1327, 4169-005 Porto

 

Registračný poplatok

100 eur – do 30. októbra

(Zľava 25% pre členov Porto/Post/Doc a študentov umeleckých škôl)

 

Zaregistrovať sa môžete tu. Registrácia sa uskutočňuje podľa poradia.

 

 

 

 

Zdroj: Porto/Post/Doc