Vyšla Správa o stave slovenskej audiovízie za rok 2021
Publikované 11/7/2022

Správa Slovenského filmového ústavu hodnotí stav domácej audiovizuálnej tvorby za minulý rok. Uvádza divácky a festivalovo najúspešnejšie filmy, výzvy a zmeny v diváckom správaní spojené s pandemickými obmedzeniami, ako aj ich dopad na domácu filmovú scénu.

Produkcia 26 dlhometrážnych filmov pre kiná sa takmer vyrovnala roku 2020 s 28 filmami. V minulom roku vzniklo 14 hraných, 10 dokumentárnych a 2 animované filmy, pričom 9 z nich boli režijné debuty.

V správe sa uvádza, že podpora z Audiovizuálneho fondu oproti roku 2020 celkovo narástla. Počas obmedzenej produkcie bola podstatná podpora vývoja diel. Fond vyčlenil na štipendiá sumu 278 tisíc eur, čo je najvyššia celková suma za rok a nárast oproti predošlému roku o 135 %.

Fond v spolupráci s Ministerstvom kultúry podporil prevádzkovateľov kín a zdroje mohli využiť aj na prezentáciu a propagáciu filmového programu a komunikáciu s publikom, dodržiavanie pandemických opatrení a prevádzkové náklady v období, keď museli byť kiná zatvorené – od 19. decembra do 16. mája 2021. Následne sa kiná opäť zatvorili 25. novembra 2021. Dokopy 173 dní, takmer pol roka, bolo nemožné pozrieť si film v kine. Dôsledkom bol pokles návštevnosti v období, keď kiná mohli byť otvorené. Priemerná cena vstupenky vzrástla na 6,06 eur a prvýkrát prekročila hranicu 6 eur. Ku koncu roka 2021 bolo na Slovensku v prevádzke 208 kinosál v 91 kinách a 6 letných kín digitalizovaných technológiou D-cinema.

Podpora audiovizuálneho priemyslu vo výške 5 585 009 eur bola historicky najvyššia od začiatku existencie programu. V tejto súvislosti stúpol aj počet podporených projektov o 116 %.

Najvyššiu podporu získali hrané diela Invalid (AZYL Production s.r.o.), Žila som s dobrým komunistom (PubRes s.r.o.), Potopa (Silverart s.r.o.) a Ema a Smrtihlav (PubRes s.r.o.).

Medzi kultúrnymi podujatiami bol podporený najvyššou dotáciou 14. a 15. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021 a 2022.

Súčasťou AVF je aj Slovenská filmová agentúra, ktorá sa stará o to, aby bolo Slovensko v medzinárodnom filmovom prostredí vnímané ako vhodná lokalita pre filmovú produkciu. V zozname Made in Slovakia môžete vyhľadať filmy nakrútené u nás. Vďaka SFA sme sa zapojili do medzinárodného projektu Green Screen zameraného na ekologizáciu filmovej produkcie.

Súčasťou správy je informácia o podpore kinematografického fondu Rady Európy Eurimages. Dotáciu získalo 6 z 12 prihlásených slovenských projektov: Ema a smrtihlav (SK/CZ/HU), O nepotrebných veciach a ľuďoch (O nepotřebných věcech a lidech, CZ/FR/SK/SI), Chýbanie (Chybění, CZ/SK), Karavan (CZ/IT/SK), Čiapka (Kapa, SI/LU/SK/HR), Bežné zlyhania (Běžná selhání, CZ/SK/HU/IT).

Pandémia epidémie COVID-19 urýchlila proces prechodu viacerých služieb do online priestoru. Niekoľko filmov malo preto distribučnú premiéru na internete, ako napríklad Krajina ve stínu (CZ/SK, 2020, r. Bohdan Sláma) a Komúna (SK/CZ, 2020, r. Jakub Julény).

Labková patrola vo filme (Paw Patrol: The Movie, US/CA, 2021, r. Cal Brunker) prilákala do kina 107 306 divákov, najviac za minulý rok. 106 252 divákov si prišlo pozrieť komédiu Známi neznámi (SK/CZ, 2021, r. Zuzana Marianková). Z dokumentov mal najvyššiu návštevnosť Karel (CZ, 2020, r. Olga Malířová Špátová) o Karlovi Gottovi. Ako predfilmy boli v kinopremiére uvedené aj krátke animované filmy Miro Jilo / Moje srdce (SK, 2021, r. Dávid Popovič), Milý tati (CZ/SK, 2021, r. Diana Cam Van Nguyen) a Bolo raz jedno more… (Było sobie morze…, PL/SK, 2021, r. Joanna Kożuch).

V správe sa píše, že v Česku sa zmenil požadovaný podiel koprodukčnej krajiny pri bilaterálnej spolupráci z 20 % na 10 % a pri viacnásobnej koprodukcii z 10 % na 5 %. Môžeme teda očakávať nárast minoritných koprodukcií.

V minulom roku sa tiež podarilo rozšíriť online platformu VoD Vimeo ASFK z 35 na 70 filmov a prepojiť ju s projektom Kina Lumière – Kino doma. Aj počas obdobia zatvorených kinosál bolo teda možné sledovať nové filmy. Medziročná návštevnosť kín združených do Asociácie filmových klubov však poklesla takmer o polovicu. Najviac divákov si v premiére pozrelo film Everest – najťažšia cesta (SK, 2020, r. Pavol Barabáš), spolu 2150.

Slovenské filmy boli uvedené na 17 festivaloch kategórie A, čo vychádza takmer na jednu tretinu. Najlepším hraným filmom sa stala dráma Cenzorka (SK/CZ/UA, 2021, r. Peter Kerekes) z prostredia ženskej väznice v Odese na Ukrajine. Z festivalu v Benátkach si odniesla cenu za najlepší scenár. Porota slovenskej ceny Slnko v sieti ocenila film v kategóriách najlepší hraný film, réžia, scenár a ženský́ herecký výkon v hlavnej úlohe (Irina Kiriazeva).

Posledné dva roky života s epidémiou COVID-19 urýchlili prechod kvalitnej domácej audiovizuálnej tvorby do online priestoru a zmenili správanie a návyky filmového publika. Hádam sa v najbližších rokoch podobná situácia nezopakuje, kinematografiu by to bolelo.

Celý text správy si môžete prečítať tu:

http://www.cedslovakia.eu/clanky/sprava-o-stave-slovenskej-audiovizie-v-roku