VŠMU v tom má jasno! Podporuje Eda Cichu
Lena Bohunicki 8/11/2018

Film Základná umelecká škola Petra Breinera absolventa Ateliéru dokumentárnej tvorby na VŠMU Eda Cichu vzbudil veľký záujem verejnosti. Režisér ním kritizuje sociálno-politický systém na Slovensku a poukazuje na zneužívanie moci verejných činiteľov mesta Humenné, najmä jeho primátorky Jany Vaľovej.

Zverejnenie magisterského filmu na internete vyvolalo mnoho reakcií. Pravdepodobne najnekorektnejšou je vyjadrenie publikované na webovej stránke mesta Humenné, pod ktorým je podpísaný Andrej Semanco, zástupca primátorky Vaľovej. V texte nepravdivo a zavádzajúco informuje verejnosť o ospravedlnení rektorky VŠMU Márie Heinzovej mestu Humenné za Cichov film. Na to takmer okamžite odpovedali pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU, ktorí dokumentaristu plne podporujú.

„Na situácii, ktorá vznikla po nakrútení a zverejnení filmu Eda Cichu je absurdné to, že k nej vôbec muselo dôjsť. Niektorí politici na rôznych úrovniach sa obkolesujú múrmi netransparentnosti a hrajú manipulatívne hry. Novinárom, alebo filmárom, ktorých úloha v spoločnosti je získavať informácie a kriticky nahliadať na riadenie spoločnosti, potom nič iné nezostáva, len uchyľovať sa ku krajným riešeniam, s cieľom tie informácie získať. A je jasné, že ak niekto nemá čisté svedomie, tak sa snaží zatajovať, zastrašovať, ponižovať. Ak som niečomu rád, tak tomu, že ten film natočil náš študent a možno sa tešiť aj z toho, že by to celé mohlo viesť k ozdraveniu situácie v Humennom, k aktivizácii miestnych ľudí, ktorí budú ochotní aktívne do politického diania vstúpiť a podieľať sa na veciach verejných. Bez toho tú našu demokraciu nevybudujeme,“ dodáva Marek Šulík, režisér a pedagóg Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.