Lena Bohunicki
Študujem filmovú vedu na FTF VŠMU. Zaujímam sa najmä o dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. Pravidelne publikujem na domácich webových i printových platformách. Taktiež vyučujem dejiny svetovej a slovenskej kinematografie na strednej umeleckej škole. V Kinečku sa venujem primárne informáciám a novinkám zo sveta filmu a audiovízie. Filmová reflexia by mala byť podľa môjho názoru angažovaná.