Lena Bohunicki
Študujem filmovú vedu na FTF VŠMU. Zaujímam sa najmä o dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. Do Kinečka prispievam autorskými textami k témam mesiaca a pravidelne pripravujem seriál Tipy na filmové premiéry. Okrem štúdia a filmovej reflexie sa tiež venujem pedagogickej činnosti na vysokej a strednej umeleckej škole. Filmová reflexia by mala byť podľa môjho názoru angažovaná.