Štyri slovenské dokumenty v programe dok.incubator
Publikované 1/5/2019

dok.incubator predstavil projekty, ktoré v roku 2019 podporí prostredníctvom svojho workshopu. Filmoví profesionáli budú mať vďaka účasti na workshope príležitosť vyvíjať svoje dokumentárne filmy v spolupráci s medzinárodne uznávanými producentmi, dramaturgmi a sales agentmi.

dok.incubator je etablovaný workshop určený vývoji celovečerných dokumentárnych filmov v štádiu hrubého strihu. Cieľom je každoročne poskytnúť vybraným dokumentom individuálnu podporu lektorov v oblasti dramaturgie, strihu, marketingu a prípravy distribučnej stratégie a zabezpečiť tak filmom premiéru na prestížnych medzinárodných festivaloch a dlhú distribučnú kariéru.

Do programu pre slovenských dokumentaristov dok.incubator SK boli vybrané štyri projekty:

Film Márie Martiniakovej Neviditeľná, ktorý rozpráva príbeh Stelly. Tá je len jednou zo žien, ktoré zažili neúctu, manipuláciu a násilie pri pôrode. Hlavná hrdinka nie je schopná ani po rokoch nájsť vnútorný pokoj a rozhodne sa zažalovať nemocnicu, aby sa podobné veci už neopakovali.

Sokoli, režisérky Márie Pinčíkovej, priblíži XVI. ročník všesokolského zletu na pražskom futbalovom štadióne Eden. Tisícky ľudí sa zhromaždili, aby spoločne predviedli pohybové skladby. Film odhaľuje motiváciu jednotlivcov splývajúcich v dave a poukazuje na to, že zovšeobecňovanie a nezáujem o pochopenie konkrétnych ľudských osudov môže viesť ku katastrofám a k neslobode.

Osobný dokument Diany Fabiánovej Šťastne (ne)verní rozoberá tému nevery a jej príčiny. Režisérka cestuje po kultúrach, ktoré sa líšia v chápaní sexuálnej vernosti a zamýšľa sa nad ľudskou sexualitou. Zisťuje, prečo je tak príťažlivé neveru spáchať a tak ťažké akceptovať, keď sa udeje nám samým.

S úctou, Váš sociálny systém, režírovaný Martinom Tokárom, zachytáva snahu Nikolasa, Afričana z Beninu, obnoviť krízové centrum v dedine Somotor na juhovýchodnom Slovensku. Proti jeho plánu sa postaví starosta, ktorý postavil svoju kampaň na zatvorení centra.

zdroj: TS

Neviditeľná, r.Mária Martiniaková
Šťastne (ne)verní, r.Diana Fabiánová
Sokoli, r.Mária Pinčíková
S úctou, váš sociálny systém, r.Martin Tokár