Prvý Animation Meetup
Publikované 20/2/2018

Ako sa dá vo filme zo železničného múzea v Českej republike vytvoriť pomocou špeciálnych efektov opustená stanica v Kazachstane?  Aj o tom sa budú rozprávať tvorcovia animovaných filmov na prvom Animation Meetup, ktorý sa bude konať vo štvrtok 22. februára o 19:00 v priestoroch Lab.Café  na Námestí SNP 25 v Bratislave.

Podujatie otvorí prednáška Martina Turanského a Mareka Hollého, ktorí vytvorili vizuálne efekty do filmu 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákovej. V poslednej, ôsmej kapitole filmu, robili v sérii záberov 3D matte painting a set extension. To znamená, že premenili železničné múzeum Lužná pri Rakovníku na opustenú železničnú stanicu v kazachstanskej stepi. Film získal Cenu českých filmových kritikov za Najlepší audiovizuálny počin roku 2017 a je nominovaný aj na Českého leva.

Ďalšia prednáška sa bude venovať tvorbe titulkov. Množstvo slovenských animovaných filmov totiž putuje po medzinárodných festivaloch, takže je dôležité, aby mali vytvorené anglické titulky. Prekladateľka Barbara Ďurčová ich vytvorila pre desiatky krátkych a celovečerných filmov pre festivaly, kinodistribúciu či zahraničných distributérov digitálneho obsahu. Vytvoriť titulky k filmu neznamená len adekvátne a gramaticky správne preložiť dialógovú listinu. Preto Barbara Ďurčová vysvetlí, čo treba brať do úvahy, aby mal film šancu uspieť v zahraničí.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa dlhodobo snaží vytvárať pre tvorcov animovaného filmu priestor, kde môžu získavať relevantné informácie a posúvať sa vo svojej profesii ďalej. Ibaže festival sa koná len raz do roka na prelome júna a júla. Jeho pridanou hodnotou je, že sa na jednom mieste stretnú viacerí tvorcovia z rôznych kútov sveta. Okrem toho, každý rok tu hostí významné osobnosti animovaného filmu či herného priemyslu, s ktorými sa môže ktokoľvek stretnúť nielen na ich masterclasse, ale aj priamo vo festivalom areáli napríklad na káve. Avšak stále u nás absentovala možnosť hlbšej komunikácie a vzájomného prepojenia domácej scény. Preto organizátori festivalu rozoslali ľuďom, ktorí pracujú v oblasti animovaného filmu, dotazník s jednoduchou otázkou: „Aký veľký záujem máte o pravidelné animátorské meetupy?“  Odpovedalo naň 61 ľudí a až 90% z nich pozitívne. Ako nám vysvetlil programový riaditeľ Fest Anče a organizátor podujatia Animation Meetup jeho cieľom je začať na Slovensku systematicky budovať animátorskú komunitu. „Preto pravidelne raz do mesiaca poskytneme tvorcom možnosť stretávať sa, diskutovať, spoznávať sa a navzájom si vymieňať užitočné informácie prostredníctvom prednášok či diskusií. Zameriavať sa budeme na všetky aspekty a druhy animovanej tvorby. Súčasťou prednášok budú úzko špecifické témy zacielené na softvér, tvorivé postupy alebo aj produkciu a financovanie.“

Animation Meetup sa bude konať pravidelne každý mesiac. Ako hovorí Maroš Brojo: „Komunita si bude sama medzi sebou odovzdávať a navzájom vymieňať svoje skúsenosti.“ Témy prednášok budú teda vždy také, aké si vyberú samotní filmári.

Zdroj: Fest Anča