Poď študovať film!
Publikované 2/11/2019

Chceš hlboko porozumieť filmu a chceš, aby to porozumenie bolo vzrušujúce? Chceš svoje myslenie zasadiť do sveta kinematografie? Chceš nahliadnuť realitu, ktorá bola predtým skrytá?

Prihlás sa na Katedru audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU.
Svojím zameraním a ponukou štúdia je napojená na medzinárodné myslenie a teoretické vzdelávanie o umení pohyblivého obrazu (film studies).

Filmová teória je dnes progresívnym neuzatvoreným priestorom, kde možno manévrovať širokou škálou poznania humanitných vied. Medziodborová filmová veda podnecuje všímavosť, vyžaduje a kultivuje originálne myslenie a schopnosť analýzy. Katedra audiovizuálnych štúdií nás učí vedieť čítať a rozumieť aj iným umeleckým médiám či kultúrnym a mediálnym kontextom. Teoretické bádanie o filme je dobrodružstvom, ktoré nám mnohé prezrádza o svete okolo nás.

Chceš sa stať filmovou profesionálkou či profesionálom?
Ako filmová kritička či kritik sa môžeš na rôznych pozíciách uplatniť v médiách a svojím profesionálne vytvarovaným názorom tak ovplyvňovať pohľad na film veľkého množstva ľudí. Ako akademik/čka funguješ vo vysoko expertnom prostredí, môžeš sa zúčastňovať filmologických konferencií, publikovať v odborných časopisoch či písať odborné publikácie.

U nás to nie je len o filmovej kritike a vede.
Naše absolventky a absolventi sa uplatňujú aj ako festivaloví dramaturgovia a dramaturgičky, pracujú v produkčných či distribučných spoločnostiach či na kreatívnych pozíciách v komerčnom prostredí. Jednou z výhod teoreticky zameranej Katedry audiovizuálnych štúdií je jej zasadenie do prostredia umeleckého laboratória. Na škole si v úzkom kontakte s realizačnými ateliérmi, čo otvára dvere networkingu a novým možnostiam kreatívneho uplatnenia.

Deň otvorených dverí a workshop
Pozývame ťa, aby si sa prišla/prišiel na Katedru audiovizuálnych štúdií pozrieť počas Dňa otvorených dverí FTF VŠMU a presvedčiť sa sám/a – 8. novembra 2019

Ak sme ťa zaujali natoľko, že zvažuješ podať si k nám prihlášku, určite si nenechaj ujsť príležitosť konzultovať svoje texty v živom dialógu s našimi pedagógmi – 15. november 2019

Zmyslom Workshopu myslenia a písania o filme je možnosť vyskúšať si svoje schopnosti a dozvedieť sa, na čom treba do talentových prijímacích pohovorov zamakať.

Uzávierka prihlášok  – 4. 12. 2019
Bakalárske prijímacie pohovory sa konajú – 30. a 31. 1. 2020

Viac informácií o štúdiu, DOD, konzultáciách a workshope nájdeš na www.ftf.vsmu.sk. FB event Dňa otvorených dverí KAS FTF VŠMU tu.