Pitch It!
Publikované 15/11/2018

Tretieho a štvrtého decembra 2018 sa uskutoční v kine Lumiére workshop Pitch It! Viesť ho bude Sibylle Kurz, špičková svetoznáma expertka na pitching a komunikačné zručnosti. Hlavným organizátorom podujatia je Creative Europe Desk Slovakia.

Čo je to pitching?

„Nápady, projekty, inovácie a nové myšlienky musia byť kreované tak, aby ich mohlo objaviť publikum. Filmári a ďalší pracovníci  v oblasti kultúry a umenia tiež potrebujú presvedčiť svojich partnerov  a potenciálnych financovateľov, aby správne pochopili ich myšlienky. Tento proces sa nazýva pitching,“ vysvetľuje v oficiálnej správe Sibylle Kurz.

Na dvojdňový workshop môžete prihlásiť svoj projekt pre hraný, dokumentárny aj animovaný film. Naučte sa prezentovať svoj koncept jasne, konzistentne a s presvedčením.

Viac informácií o workshope Pitch It! nájdete tu.

Pre registráciu projektu je potrebné poslať prihlášku v angličtine s nasledujúcimi materiálmi:

Krátka synopsa (5 riadkov), synopsa  (10 strán), exposè (dlhšia synopsa max 5-8 strán)
Krátka autorská explikácia s odpoveďami na tri otázky:
O čom projekt skutočne je?
Prečo práve vy robíte tento projekt?
Prečo ste sa prihlásili na workshop Pitch It! a čo od toho očakávate?

Uzávierka prihlasovania: piatok, 23. november 2018
Prihlášky prijímajú: Creative Europe Desk Slovakia, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava; Tel.: +421 252636935; veronika.pastekova@cedslovakia.eu

Účasť na podujatí je zdarma, no registrácia je potrebná, keďže počet miest je limitovaný.

Zdroj: CED Slovakia