OKUPÁCIA 1968 online
Publikované 31/7/2018

Dokumentárny film Okupácia 1968 je teraz dostupný online počas celého augusta. Ak si ho zakúpite, môžte ho pozerať naraz alebo po častiach (jednotlivých poviedkach) v priebehu niekoľkých dní.

Sprístupnenie tohto filmu je príspevkom k téme mesiaca “musíme nesúhlasiť”, keďže problematizuje klišé o dobrých Čechoslovákoch a zlých okupantoch, aby predostrel príbehy ľudí z mäsa a kostí a nabádal tak diváka k empatii.

Dokumentárny film o okupácii z pohľadu okupantov predstavuje kolektívny projekt, ktorý zobrazuje subjektívny pohľad vojakov „spriatelených“ vojsk, ich myšlienky, pocity a úlohy, ktoré plnili počas okupácie Československa v auguste 1968.

Hlavnou otázkou filmu podľa tvorcov je, ako sa človek zachová, keď sa ocitne v centre diania európskych dejín. Akú rolu zohráva individuálna zodpovednosť, zachovanie si vlastných názorov a morálnych zásad a ako sa menia vo chvíli, keď sa vojak rozhoduje medzi záchranou života a dodržiavaním pravidiel.

Ako sa vlastne cítili vojaci, ktorých poslali do cudzej krajiny nastoliť poriadok? Okupácia 1968 zobrazuje svedectvá obyčajných vojakov, ale aj generálov. Kvôli zachovaniu rozmanitosti názorov na túto tému spolupracovalo na filme päť režisérov z piatich krajín bývalej Varšavskej zmluvy, ktoré sa zúčastnili okupácie Československa v auguste 1968.

Výsledkom spolupráce tvorcov z Ruska /Evdokia Moskvina/, Maďarska /Linda Dombrovszky/, Poľska /Magdalena Szymkow/, Nemecka /Marie Elisa Scheidt/a Bulharska /Stephan Komandarev/ je päť 26-minútových dokumentárnych filmov a päť rôznych pohľadov piatich rôznych krajín.

Žáner: dokumentárny film

Dĺžka: 130 min. / 5 x 26 min.

Jazyk: Slovenčina, Čeština, Ruština, Poľština, Bulharčina, Maďarčina, Nemčina, Angličtina

Krajina: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko

Rok výroby: 2018

Producent: Peter Kerekes

Produkcia: Peter Kerekes s.r.o.

Koprodukcia: Hypermarket Film / Vít Klusák – Česká republika, ELF Pictures / Agnes Horváth-Szabó –  Maďarsko, Agitprop / Martichka Bozhilova – Bulharsko, Silver Frame / Stanislav Zaborowski – Poľsko.