“Nechápem jej trúfalosť”
Eva Križková 30/5/2018

Katarína Štrbová – Bieliková je slovenská kostýmová výtvarníčka, ktorá má na konte desiatky slovenských a českých filmov (Na krásnom modrom Dunaji, Želary, Slovensko 2.0, Občiansky preukaz, Wilsonov, Masaryk). Je čerstvou držiteľkou Slnka v sieti za kostýmy vo filme Křižáček a iniciátorkou hnutia Kultúrny reparát, ktoré začalo byť aktívne po nástupe novej ministerky kultúry Ľubice Laššákovej do funkcie. Jeho signatármi sú mnohí filmári a ďalší filmoví profesionáli vrátane viacerých redaktorov Kinečka. V polovici apríla absolvovali zástupcovia tejto iniciatívy  stretnutie s ministerkou kultúry. Pachuť, ktorá po ňom zostala pretavili do spoločného listu premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Vznikla séria videí, v ktorých sa osobnosti slovenskej kultúry delia o svoj názor na vzniknutú situáciu. Ale čo bude ďalej? Čo vlastne hnutie Kultúrny reparát očakáva a čo plánuje? S otázkami sme sa obrátili práve na Katarínu Štrbovu Bielikovú.

EK: Mohli by by ste stručne a veľmi konkrétne zhrnúť, v čom nesúhlasíte s novou ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou?

LŠB: Je to pani, o existencii ktorej sme sa dozvedeli, až keď bola do tejto najvyššej funkcie v rezorte kultúry navrhnutá a veľmi skoro potvrdená. Nemá za sebou žiadnu relevantnú politickú kariéru, v oblasti, ktorú teraz riadi žiadne výrazné aktivity, o ktorých by sa dalo v jej prospech hovoriť. Nemá zjavne ani žiadnu vlastnú koncepciu riadenia kultúry.

EK:  Máte v rámci vašej iniciatívy nejaký vhľad do jej súčasnej práce na ministerstve a do prípadných zmien, ktoré sa chystá zaviesť?

KŠB: Od prvých vyhlásení sa chová ako jednooký strelec, ktorý strieľa mimo terč. Vytiahla umelý rozpor podpory kultúry regionálnej a bratislavskej, ale nevšimla si, že našu výzvu podporujú osobnosti z celého Slovenska. Svojimi prvými verejnými výrokmi urazila tretí sektor, akoby si nevšimla, koľko aktivít po celom Slovensku nie len v kultúre existuje práve vďaka neziskovkám, ktoré z toho nebohatnú. Vytiahla podporu folklóru, ale nevšimla si, že folklór je na Slovensku jednou z najviac podporovaných a tým aj živých aktivít. Nechápem jej trúfalosť, s akou sa neznalá problematiky posadila na ministerskú stoličku. Jej postoj voči dianiu v RTVS ma utvrdil v tom, že nie je ako najvyšší činiteľ v kultúre schopná postaviť sa za ochranu nezávislosti verejnoprávneho média.

EK: Začiatkom roka mala byť vyhlásená výzva Ministerstva kultúry na predkladanie žiadostí o granty v odbore Kreatívny priemysel, doteraz sa tak však nestalo. Myslíte si, že to súvisí s nástupom novej ministerky do jej funkcie?

KŠB: Predpokladám, že to súvisí s jej rozpozerávaním sa na novom pracovisku, zatiaľ bez výsledkov.

EK: Aké sú prognózy na vplyv ministerky Laššákovej na oblasť audiovízie?

KŠB: Dúfam, že sa na chode Audiovizuálneho fondu nič zásadné nezmení a zostane od priameho vplyvu politikov a obsadenia MK SR nezávislý.

EK: Nemáte niekedy pocit, že v súvislosti s nástupom novej ministerky sa až príliš heroizuje éra Mareka Maďariča? Poznáte text Jána Kuciaka z konca minulého roka s názvom „Kamarát Maďariča aj Kaliňáka dostal „tučnú“ dotáciu“?

KŠB: Iste, exminister Maďarič dnes vyznieva akoby pozitívne v porovnaní s pani Laššákovou. Dobré je, že dnes aj vďaka nemu existujú nezávislé fondy na podporu umenia a audiovízie. V oblasti, v ktorej pôsobím, cítim na poli slovenského filmu aj preto výrazné oživenie, ale to neznamená, že bolo jeho ministrovanie bez nevysvetlených otázok.

EK: Súhlasím s iniciatívou Kultúrny reparát ako s formou verejného nesúhlasu, ale čo ďalej? Skončí to pri nesúhlase?

KŠB: Je pre mňa nepochopiteľné, že napriek tak mohutne vyjadrenému nesúhlasu z viac ako dvoch tisícok úst osobností slovenskej kultúry pani ministerka zotrváva v úrade. Kultúrny reparát bude aj naďalej vytvárať tlak na politikov, ktorí by si mali uvedomiť, že sú zástupcami verejnosti a bolo by slušné, keby brali postoj väčšiny kultúrnej obce vážne. Chceme otvárať problémy, tlačiť na ich riešenie a kontrolovať všetky dôležité rozhodnutia. Je to občianska iniciatíva ľudí činných v kultúre. Cieľom je dať najavo, že sme tu a nebudeme sa len mlčky prizerať, ale ako občania budeme hodnotiť výsledky ich pôsobenia najneskôr v nasledujúcich voľbách. Zároveň sa prepájame s ostatnými občianskymi iniciatívami a podporujeme aktivity, ktoré majú spoločne šancu zmeniť Slovensko na slušnú a lepšie fungujúcu spoločnosť.

foto: SFTA © Miro Nôta