Eva Križková
Vyštudovala som filmovú vedu, venujem sa distribúcii dokumentárnych filmov a najnovšie sa s nažím jeden aj nakrútiť. KINEČKO je súčasťou môjho života už od jeho papierových začiatkov. Neprestávam veriť, že písať o filme je samo o sebe tvorbou a že film rovnako ako jeho reflexia vytvára a mení svet. Píšem predovšetkým recenzie a snažím sa robiť to tak, aby čitateľovi a zároveň divákovi prehĺbili zážitok z filmu.