Lee Strasberg: Vysněná vášeň. Výklad metody herecké práce
Publikované 30/5/2022

V pražskom vydavateľstve NAMU vyšla v českom preklade kniha Leeho Strasberga Vysněná vášeň.

(Tlačová správa)

Lee Strasberg byl divadelní režisér, pedagog, herec a jeden z předních amerických následovníků Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Školením v  Metodě herecké práce u  něj prošli Marlon Brando, Al Pacino, Paul Newman, Dustin Hoffman, Dennis Hopper, Robert DeNiro nebo Marilyn Monroe. V publikaci Vysněná vášeň, která právě vychází v Nakladatelství AMU, zkoumá Strasberg povahu hereckého procesu a přináší podle vlastních slov „první skutečný výklad Metody“.

Tato převratná teorie herectví, kterou vytvořil Stanislavskij a rozpracoval Strasberg, zásadně ovlivnila herecké umění naší doby. V  posledním desetiletí svého života se Strasberg plně věnoval sepsání knihy, v níž by jednou provždy shrnul a vysvětlil, co to Metoda je a jak funguje, a zároveň vyprávěl o lidech, kteří ní byli spojeni. Kniha je tak do jisté míry i Strasbergovou a  Stanislavského uměleckou biografií. V  závěrečné kapitole pak Strasberg rozebírá i  nerealistické přístupy k  herectví u Artauda, Brechta a Grotowského a komparuje je s realistickým herectvím Metody. Jak sám tvrdí, při zkoumání procesu tvořivosti herce se snažil dospět k obecně platným zákonům tvořivosti v každodenním životě, a svou knihu proto adresoval široké veřejnosti. Lee Strasberg se narodil v  roce 1901 v  Polsku, v  roce 1909 přišel do  Spojených států a  vyrostl ve  čtvrti přistěhovalců na Lower East Side v New Yorku. V tomto kulturně rozmanitém společenství se poprvé setkal s divadlem. Začal sám hrát a v roce 1931 založil spolu s Haroldem Clurmanem a Cheryl Crawfordovou Group Theatre. Cílem bylo utvořit společnost herců, kteří by rozvíjeli soustavný přístup k  studiu herectví na základě díla Stanislavského. Lee Strasberg nejen režíroval první představení Group Theatre, ale měl v gesci i vzdělávání herců. Právě zde začal rozvíjet svůj vlastní systém studia herectví – Metodu. V roce 1936 Strasberg Group Theatre opustil, aby se své režijní profesní dráze věnoval samostatně. Když se v roce 1951 stal uměleckým ředitelem Actors Studia, mělo jeho dílo už pevnou pozici a dominantní vliv na americké herectví. Strasberg nadále režíroval na Broadwayi i jinde a vedle práce v Actors Studiu organizoval soukromou výuku. Kromě toho založil Theatre Institut v New Yorku a v Los Angeles, které dnes pokračují v jeho práci. Zemřel v roce 1982. Z anglického originálu A Dream of Passion (Boston 1987) přeložil knihu Jan M. Heller. Po titulech Chvála pedagogického bláznovstí Evy Salzmannové, Herectví a film Dagmar Bláhové či Nepodrobený herec od Georgese Banuho se jedná o další knihu z produkce Nakladatelství AMU, která prozkoumává povahu a proces herecké tvorby.