Krstný otec – fascinujúci príbeh filmu
Juraj Malíček 29/8/2018

Krstný otec Francisa Forda Coppolu patrí k tej hŕstke filmov, o ktorých kvalite sa príliš nepochybuje. Neznamená to síce automaticky, že Krstný otec je objektívne dobrý, kvalitný film, ale pomôže to vždy vtedy, keď sa tematizuje na jednej strane umelecká integrita filmu a na druhej povedzme jeho komerčný impakt. No a knižka Petra Cowieho Krstný otec – fascinujúci príbeh filmu (Bratislava : Ikar, 2018. 160 s.), je v druhom pláne presne o tomto. Tak veľmi pekne okázalo urobená kniha, veľké fotografie nielen z filmu, ale napríklad aj snímky zachycujúce časti predlohy s Coppolovými rukou vpísanými poznámkami a k tomu erudované, ale čitateľsky široko prístupné texty, ktoré ocenia nielen ortodoxní fanúšikovia a filmoví nadšenci, ale aj ľudia, ktorých film ako taký vlastne nijako zvlášť nezaujíma.

„Krstný otec je nepochybne jedným z najobľúbenejších a najuznávanejších filmov v histórii svetovej kinematografie. V opakovaných prieskumoch sa toto majstrovské dielo režiséra Francisa Forda Coppolu zaradilo medzi najvýznamnejšie filmy, aké sa kedy objavili na filmovom plátne. Jeho prezentácia, symbolika a slovník ovplyvnili celú generáciu filmárov a popkultúru všeobecne.

Táto kniha uznávaného odborníka Petra Cowieho prostredníctvom archívnych materiálov, fotografií z nakrúcania a zasväteného sprievodného textu rozpráva fascinujúci príbeh filmu, ktorý takmer neuzrel svetlo sveta. Prezentuje jednotlivé komponenty, ktoré – napriek všetkým očakávaniam – do seba tak skvelo zapadli, že tento film štúdia Paramount v roku 1972 dosiahol obrovský úspech a jeho popularita pretrváva do súčasnosti.“