Jaroslav Kyša predstavuje INÉ VÍZIE SK 2020
Publikované 2/12/2019

Súťažná prehliadka pohyblivých obrazov Iné vízie SK zahajuje nový ročník šiestimi krátkometrážnymi dielami na pomedzí filmu a výtvarného umenia, ktoré bude po prvýkrát možné vidieť na trinástej Přehlídce filmové animace a současného umění (PAF) v olomouckom Uměleckém centru Univerzity Palackého v nedeľu 8.12. o 18:00 hod.

Viac o svojej selekcii prezradí vizuálny umelec a výtvarník Jaroslav Kyša v kurátorskom texte.


Do finálneho výberu som vybral šesť titulov, ktoré podľa mňa reprezentujú celé spektrum súčasného rozmýšľania o svete okolo nás, ako aj spektra zvolených technologických prístupov od animácie až po video performanciu.

Vo všetkých dielach sa objavuje ľudské telo, jeho jednotlivé časti – fragmenty alebo aspoň stopa po minulej ľudskej činnosti. Akoby hľadali miesto jednotlivca – subjektu – tela v súčasnom stave sveta utápaného v ekonomických, ekologických a postpravdových problémoch. Asi nie je potom prekvapujúce, že pre mladú umeleckú generáciu je pojem transcendencie ako úniku za hranice našej bežnej reality taký rozšírený. Poznáme to už z čias uzavretého Československa, vtedy sa však umelci/kyne utiekali-utekali-odlietali do širokého nekonečného vesmíru. Dnes mi tento útek pripadá pod tlakom vyššie spomínaných problémov ako útek do vesmíru, ktorý sa skôr odohráva v našich telách ako v nekonečne okolo nás. Akoby sme sa pred blížiacim koncom uzatvárali čoraz viac do seba. V každom prípade na svete existuje baktéria, ktorá prežije aj bod varu.

Katastrofa nás nečaká v budúcnosti, ani nenastala niekedy predtým. Namiesto toho je nami žitá, zo dňa na deň. Nedá sa určiť žiadny konkrétny moment skazy. Svet sa nekončí explóziou, ale pomaly hasne, rozkladá sa, vädne.“ – Mark Fisher


POETIKA ANIMA (2018, r. Kriss Sagan)
Poetika Anima je nenaratívny animovaný film, ktorý vznikol na motív rovnomennej lyrickej básne, vytvorenej syntézou režisérkiných denníkových zápiskov. Nespočetné množstvo symbolov a obrazových metafor spoločne s originálnou atmosférickou hudbou od Frederica Robinsona vytvárajú interpretačne bohatý príbeh o žene, ktorá transformuje svoju úzkosť v tekutom časopriestore.

PAPIEROVÝ TANEC (2019, r. Zuzana Kičurová)
Dielo Papierový tanec zobrazuje namnožený pohyb bieleho papiera po čiernej ploche. Pohybom, trením papiera po ploche i jeho následným trhaním vzniká experiment s obrazom i zvukom.

NEPTÚN (2019, r. Tereza Dodoková)
Montáž z archívnych materiálov rozpráva cez oči nekonkrétnej ženy o pamäti a jej prchavosti. O návšteve Neptúna.

FRAGMENT 0 (2019, r. Michal Žilinský)
Fragment 0 sa odohráva v organickom areáli zbavenom univerzálnych fyzikálnych zákonov, prírodných procesov a človeka, ktorých absencia naznačuje latentné podoby sveta v konečnom alebo pôvodnom prastave momentu 0.
Príčina vzniku tohto miesta nemusí byť zaťažená žiadnym podtextom. Príroda si berie späť to, čo jej predtým patrilo, ide o bežný proces. Podmanivosť pomalej kamerovej jazdy, ktorá v neprerušenom zábere rozvíja čas v jeho prirodzenej poézii a lascívnosť estetickej krásy rozkladu objektov sledovaných jej virtuálnym okom, nahráva nevinnosti vzniknutej situácie.
Ruina je však tiež miestom skazy, strachu a násilia. Vznikla vďaka konfliktu medziľudských vzťahov, vďaka katastrofe vyvolanej človekom.
Ambivalentný priestor videa Fragment 0 vychádza z histórie špecifického miesta, rozohráva virtuálnu hru v absencii vlastného originálu a vlastnej histórie.

STRUNY (2019, r. Frederika Csekeiová)
Veľký detail na časť tela, ktorá sa ukladá na posteli.

POOL, PHYSICAL INTRODUCTION (2019)
Tereza Sikorová (INSTITUT INSTITUT)
& Tomáš Moravanský (-II-)

Physical introduction je fyzická manifestácia superpozície postclown, úvodu do viacdielnej interdisciplinárnej série POOL, na nízkofrekvenčnej báze v digitálnom prevedení. Hybridnými gestami naráža na princípy, ktoré sa v súčasnom výtvarnom umení dajú nazvať ako prežité alebo ukončené paradoxne k divadlu, súčasnému tancu, novému cirkusu, kde performativita bujní kvázi emancipovanými stereotypmi. #postclown #institutinstitut


Projekt INÉ VÍZIE SK podporili: