INÉ VÍZIE SK po piate!
Publikované 3/12/2020

PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění v spolupráci s online filmovým magazínom Kinečko a filmovým seminárom 4 živly organizuje 5. ročník súťažnej prehliadky pohyblivých obrazov Iné vízie SK.

Od roku 2016 u nás Iné vízie SK fungujú ako jediný projekt svojho druhu, sledujú súčasnú slovenskú (profesionálnu aj amatérsku) umeleckú scénu a poskytujú priestor pre prezentáciu toho najzaujímavejšieho, čo sa v oblasti experimentálneho filmu, animácie, performance či video artu za uplynulých 18 mesiacov u nás odohralo. Niekoľko krátkometrážnych snímok je zakaždým výsledkom preferencií prizvaného kurátora/rky. Tento rok je ňou vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna. Odlišné záujmy jednotlivcov z oblasti audiovizuálneho umenia umožňujú špecifikosť daného výberu a vízie sú tak z roka na rok skutočne iné.

Iné vízie SK 2020 môžete vidieť oddnes v rámci online streamu PAF Olomouc (3.-6.12. 2020) na festivalovom webe www.pifpaf.cz.

Pavlína Fichta Čierna:
Záznamy a pozorovania

Otvára sa ďalší ročník súťaže slovenských pohyblivých obrazov Iné vízie SK, sútaže, ktorá pred piatimi rokmi otvorila priestor predovšetkým pre rozličné experimentálne prístupy v oblasti videoartu, filmu a animácie a ktorá je pripravená vtiahnuť aj tvorcov, ktorí nie sú na slovenskej vizuálnej scéne etablovaní.

Napriek tomu, že koronakríza výrazne ovplyvnila prípravy, organizáciu open callu a predpokladám, že na druhej strane i individuálne nastavenie tvorcov realizovať diela, na tohtoročnú výzvu autori zareagovali a bolo prihlásených 11 diel, zväčša od mladých autorov. Pohľad na zoznam filmov prináša zaujímavé zistenie: objavuje sa tu pomerne veľa autoriek a autorov žijúcich v zahraničí. A hoci žijeme pandemický čas, ani v jednom diele sa nenachádza tvár prekrytá rúškom a až na výnimky sa diela nezaoberajú priamo globálnym ohrozením alebo jeho dôsledkami a sú orientované skôr na to, čo sa môže udiať alebo čo možno pozorovať – a o čom možno premýšľať v (našej) izolácii.

Pohrávala som sa s myšlienkou uviesť všetky prihlásené diela (pričom vybrané by boli určené za „finalistov“), pretože som v celej tej pestrosti nenachádzala jednu silnú tému či jednotiace myšlienkové ohnivká a zároveň aj pre radosť a motiváciu zúčastnených v tomto výnimočnom čase. Z môjho uhla pohľadu v každom z prihlásených diel je niečo osobité a rada uvediem, že viaceré z nezaradených diel boli zvládnuté na profesionálnej úrovni.

Do užšieho výberu som sa nakoniec rozhodla vybrať 6 videodiel v dvoch vypozorovaných líniách: jednou sú záznamy vo vzťahu k tomu, čo môžeme skúmať a druhou introspektívne záznamy a pozorovania. Kritériami výberu sú pre mňa koncepcia diela, vrstvenie významov, samotná snaha o experiment a otvorenosť a predovšetkým osobná citlivosť. Vo finálnej zostave sú videá, ktoré sú názorovo i formálne veľmi odlišné, niektoré sú zrelšími autorskými koncepciami a niektoré sú skôr akoby ľahkou hrou, avšak vo väčšine z nich rezonuje myšlienka o nestálosti a pominuteľnosti hodnôt, autori vytvárajú a priraďujú možné alebo fiktívne formy ako referenciu istého znefunkčnenia, a tým nepriamo odkazujú na sociálne a kultúrne proporcie doby, ktorú žijeme.

Záznamy vo vzťahu k tomu, čo môžem skúmať:
Eva Gabrižová / Amália Kotradyová: everyday (madness)
Natália Trejbalová: About Mirages and Stolen Stones
Eva Sajanová: Bordel na prírodno

Introspektívne záznamy a pozorovania:
Eva Gabrižová: Paranoya
Tereza Havadejová: Ēchō + Hypnōs
Amália Kotradyová / Matúš Maca: Skamenelý muž