Inakosť vo filme
Ivana Hucíková 16/11/2019

Filmový festival inakosti už 13 rokov prináša na Slovensko jedinečnú prehliadku queer filmov zo sveta, ale aj z domácej produkcie. O inakosti a LGBT reprezentácii vo filme a televízii, ale aj o problémoch s financovaním kultúrnych podujatí na podporu marginalizovaných skupín na Slovensku sa Ivana Hucíková porozprávala s PR manažérom festivalu Romanom Samotným.