Godardovo know-how v jednej minúte
Lena Bohunicki 4/7/2018

Znelku 22. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava predstavili v hoteli Thermal počas MFF Karlovy Vary. Jej autorom je jeden z najznámejších režisérov a scenáristov francúzskej Nouvelle vague Jean-Luc Godard. Festival sa koná 25. – 30. októbra 2018 a jeho nosnou témou bude otázka pamäti, ku ktorej sa vyjadril Marek Hovorka, riaditeľ ji.hlavského festivalu nasledovne: „Rada dokumentaristov skúma historické udalosti, zaznamenáva výpovede svedkov, vytvára mapu osobnej pamäte. Ale vlastne čokoľvek, čo zachytí kamera, je konzervované pre ďalšie generácie, mení sa iba médium záznamu. Aj miesta alebo veci majú svoju vlastnú pamäť.“

„A aj keby nič nebolo tak, ako sme dúfali, nezmenilo by to nič na tom, v čo sme dúfali,“ zaznie v znelke z Godardových úst.

„Tohtoročná Godardova znelka rozvíja sériu výnimočných počinov, ktoré pre Ji.hlavu vytvorili napríklad Godfrey Reggio, Jan Němec alebo Jóhann Jóhannsson. Formát festivalovej znelky je malým filmom, osobným haiku. Jean-Luc Godard aj v minútovom a minimalistickom formáte zostal verný svojej metóde vrstvenia významov a citácií. S každým vzhliadnutím sa otvárajú nové možnosti čítania,“ uviedol Hovorka, ktorý tvrdí, že „Godard zasadzuje film do dejín výtvarného umenia, pracuje s odkazmi na obľúbené výtvarné diela. Zároveň ukazuje, ako neoddeliteľné je dielo od autora a akou podstatnou rovinou pre akékoľvek autorstvo je vnútorná autenticita. Pamäť dejín umenia sa tak pri listovaní fotografiami v Godardovom mobile živo prelína s vlastnými zážitkami, selfie i pohľadom psa, ktorý dodáva všetkému ľudskému inú perspektívu.“

Jean-Luc Godard začínal v kinematografii v polovici 50. rokov a v roku 1960 debutoval celovečernou experimentálnou snímkou Na konci s dychom. K jeho kriticky najuznávanejším titulom patria tiež Pohŕdanie či Alphaville. Tohtoročnou novinkou Le Livre d’image režisér získal vôbec po prvýkrát v Cannes udelenú zvláštnu Zlatú palmu. „Práve forma tohto ocenenia presne dokladá Godardovu výnimočnosť. Napriek tomu, že má tento preslávený tvorca už 87 rokov, predstavil v hlavnej canneskej súťaži film, s ktorým si porota nevedela rady, ale zároveň ním bola natoľko zasiahnutá, že (ku Godardovej škode) vytvorila zvláštnu kategóriu ocenenia. Fakt, že sa Godard takto vymyká  a pritom si zachováva schopnosť viesť dialóg s divákom, potvrdzuje, o akého výnimočného a inšpiratívneho filmára ide. Veľmi nás teší, že práve ji.hlavský festival, ktorý dlhodobo systematicky buduje svoj objaviteľský program, predstaví v spolupráci s distribučnou spoločnosťou Film Europe Godardovu novinku českým divákom,“ dodáva Hovorka.

 

Zdroj informácií: tlačová správa, Karlovy Vary, 2. 7. 2018