Festivaly tvoria ľudia. Ako sú platení?
Publikované 25/7/2022

Vznik filmového festivalu vyžaduje kvantum hodín práce. Často za ním stojí nadšenecký organizačný štáb. Film Festival Alliance spracovala výsledky prieskumu odmeňovania práce členov*iek festivalových štábov. Hoci sa prieskum uskutočnil v USA v 108 organizáciách, jeho výsledky môžu byť podnetné aj pre náš kultúrny priestor.

Z prieskumu vyplýva, že odmena pre štáb je v priemere vyššia, ak je väčší rozpočet festivalu. No nie vždy je tomu tak. Festivaly získavajú financie do rozpočtu z viacerých zdrojov. Diverzita príjmov prispieva k stabilite a udržateľnosti festivalu napríklad aj v časoch inflácie, ako sú tieto. Napriek tomu v organizačnom štábe prevažujú voľné pracovné úväzky s nižším príjmom nad stabilnejším zamestnaneckým pomerom. 

Pandémia otvorila aj tému nákladov práce z domu, napríklad zvýšené výdavky na rýchle pripojenie na internet či spotrebu elektrickej energie. Aj to sú účty navyše, ktoré organizátor*ka musí v prospech podujatia uhradiť. Jedným z navrhovaných riešení je napríklad ponúknutie pravidelného paušálu zamestnávateľom.

Podľa prieskumu tvoria štáby väčšinou freelanceri, len minimum zamestnanci. Tým rastie fluktuácia a následne aj náklady na zaúčanie nových ľudí. Zároveň sa znižuje rozsah času a energie, ktorú môže freelancer*ka festivalu venovať. Počas roka si totiž musí zabezpečiť dodatočný príjem, a teda pracovať aj pre iný festival či na ďalších projektoch. Zvýšenie odmeny pre súčasný organizačný štáb by mohlo v dlhodobom meradle mať pozitívny vplyv ako na rozpočet, tak aj na pracovnú kultúru v organizácii.

Byť freelancerom môže byť výhodným finančným rozhodnutím, ak je dobrovoľné. Práca pre festival však neponúka veľa alternatív ohľadom úväzku. Freelancing v kombinácii s nedostatkom iných benefitov, akým je napríklad zdravotné poistenie, prináša aj riziko vyhorenia. Takáto prax je zneužívaním ľudí, ktorí sú pre kultúru zapálení. Tí sú totiž ochotní pracovať viac hodín, než majú zaplatené. To môže viesť k takzvanej „dani z nadšenia“ (Passion Tax). Takéto nastavenie môže byť spôsobené aj neúmyselne, ak si zamestnávateľ neuvedomuje dopad svojich finančných rozhodnutí.

Celý článok si prečítate tu: 

https://filmfestivalalliance.org/festivals-run-on-people-what-are-they-being-paid/