Festival Jeden svet prináša Dni zmeny
Publikované 2/11/2021

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet ponúkne v dňoch od 5. – 11. novembra okrem zaujímavých filmov a diskusií aj industry program, ktorý nesie príznačný názov Dni zmeny. Tento rok pilotne prepojí slovenských dokumentaristov s potenciálnymi donormi, neziskovými organizáciami, médiami, odborníkmi na konkrétne témy a dokumentárne kampane. Počas festivalového týždňa filmárom otvorí svet spoločenského dosahu filmov.

Industry program: DNI ZMENY

Myšlienkou konceptu nazvaného Dni zmeny sa organizátori inšpirovali na holandskom ľudskoprávnom filmovom festivale Movies That Matter. Jeho organizátori, Maarten Stoltz a Margje de Koning, prídu do Bratislavy osobne, aby v panelovej diskusii predstavili slovenským filmovým profesionálom, akú tradíciu má vo svete industry program zameraný na spoločenský dosah a čo všetko môže dokázať. Zhovárať sa budú spoločne s producentkou Hasse van Nunen z filmovej spoločnosti spoločnosti Een van de jongens

Kto je imapact producent? Aj na túto otázku odpovie Hasse van Nunen v ďalšej diskusii. Prostredníctvom svojho najnovšieho diela Trieda vás zavedie do sveta impact produkcie. Dokumentárny seriál v siedmich epizódach zobrazuje problematiku nedostupnosti vzdelania pre deti. Zavedie diváka do tried, kde učitelia, zástupcovia škôl a iní kompetentní bojujú zo všetkých síl o to, aby deti dostali šancu, ktorú si zaslúžia. 

Pri výrobe a distribúcii filmu je vždy dôležitá aj rozsiahla reklamná kampaň. Dokumentaristi a producenti ale na ňu väčšinou nemajú finančné kapacity. Majú však skutočných protagonistov a otvárajú dôležité spoločenské témy. Aj vďaka tomu sa môže stať dokumentárny film atraktívnou témou pre mnohých novinárov. Ako to však zrealizovať? O tom bude hovoriť režisér filmu Nová šichta Jindřich Andrš vo svojej prípadovej štúdii organizovanej v spolupráci s dok.incubator.

Audiovizuálny priemysel má v súčasnosti množstvo výziev. Jednou z nich je aj zavedenie udržateľných postupov. EURECA (Európska environmentálna kalkulačka) je pilotnou aktivitou v rámci európskeho projektu Green Screen, ktorej cieľom je vyvinúť jednotnú európsku uhlíkovú kalkulačku pre audiovizuálny priemysel. Zuzana Bieliková zo Slovenskej filmovej agentúry predstaví tento nástroj a možnosti jeho využitia v rámci slovenskej audiovizuálnej tvorby.

Audiovízia bez bariér 

Ďalšou výzvou v audiovízii je bezbariérovosť. Predstavte si situáciu, že prídete do kina, ale z filmu nemáte žiadny zážitok. Pretože ho nepočujete. Pretože nemôžete vidieť, čo sa na plátne deje. V súčasnosti je snaha odstrániť rozličné bariéry v obchodoch, v dopravných prostriedkoch i na uliciach. Aj v kultúrnych centrách by žiadne skupiny ľudí nemali pociťovať marginalizáciu. Práve preto budú predstavitelia kultúrnych a audiovizuálnych inštitúcii debatovať s expertmi na inklúziu v Európe. Inklúzia je totiž cestou rešpektu, keď je akceptovaná každá ľudská bytosť. Festival Jeden svet chce budovať kontakt so všetkými divákmi bez rozdielu a rád by svoje poznatky a skúsenosti odovzdal ďalším podujatiam a uplatnil ich pri bežných filmových projekciách.  

Workshop spoločenského dosahu

Súčasťou industry programu bude workshop spoločenského dosahu nesúci rovnaký názov Dni zmeny. Zúčastnia sa ho tri tímy dokumentaristov, ktoré v osobných konzultáciách s expertmi vystavajú počas troch intenzívnych dní koncept marketingových kampaní, zameraných na posilnenie spoločenského dosahu ich filmov alebo, ináč povedané, na dosiahnutie spoločenskej zmeny. Budú to konkrétne Paula Ďurinová s filmom Itʼs Not Your Fault z produkčnej spoločnosti Guča, Michal Marguš a Eileen Yaman (Tomáš Bartaloš) s filmom Zem nás spája, Dorota Vlnová s dokumentom Po nás potopa z produkčnej spoločnosti HITCHHIKER Cinema. Najzaujímavejšiu kampaň odmení na záver medzinárodná porota cenou od berlínskej spoločnosti Betteries.

Harmonogram a detaily o industry programe Dni zmeny si môžete prečítať na stránke: https://www.jedensvet.sk/jeden-svet-2021/dni-zmeny-industry-program/

Festival Jeden svet sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození.  Jeden svet myslí na všetkých. Kým plne zaočkovaní si budú môcť vychutnať atmosféru živých a pritom bezpečných premietaní, pre ostatných je pripravená plnohodnotnú online alternatíva. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia s filmármi a ďalšie špeciálne bonusy, sa uskutočnia v kinách Lumière, Mladosť a Klap Filmovej  a televíznej fakulty VŠMU, v kultúrnych centrách Nová Cvernovka a A4 – priestor súčasnej kultúry a na Filozofickej fakulte UK. Do online priestoru prenáša Jeden svet filmy v spolupráci s platformou DAFilms.sk. Projekt Jeden svet bez bariér podporila Nadácia mesta Bratislavy. Za pomoc ďakujeme Katedre translatológie UKF v Nitre a študentom prekladateľstva Filozofickej fakulty UK v Bratislave. 

Industry program Dni zmeny sa bude konať v priestoroch Goetheho inštitútu Bratislava a v kultúrnom centre A4-priestor súčasnej kultúry. Vznikol  v partnerstve s Bystrinami, dok.incubatorom a Betteries. Podporili ho Európska únia, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a Heinrich-Böll-Stiftung.