Čo s audiovizuálnym dedičstvom?
Publikované 22/11/2018

V bratislavskom Kine Lumière sa pri príležitosti 55. výročia Slovenského filmového ústavu uskutoční trojdňový (26. – 28. 11. 2018) odborný seminár Audiovizuálne dedičstvo: Výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie. Zahraniční aj domáci experti, ktorí sa venujú kinematografiám strednej Európy, vám priblížia jednotlivé fázy práce s audiovizuálnym dedičstvom. Súčasťou programu sú aj filmové projekcie titulov Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici a Dovidenia v pekle, priatelia či pásmo digitálne reštaurovaných animovaných a dokumentárnych filmov.

Tému reštaurovania filmov predstaví výskumník, kurátor a režisér dokumentárnych filmov Daniel Bird, zostavovateľ filmových programov pre popredné filmové inštitúcie v Londýne, Paríži aj v New Yorku, ktorý sa okrem iného podieľal aj na výrobe kolekcie Camera Obscura: The Walerian Borowczyk Collection, ocenenej Focal International Award za najlepší projekt ochrany a obnovy.

Filmový historik Jonathan Owen sa vo svojej prednáške sústredí na výskum audiovizuálneho dedičstva v medzinárodných súvislostiach, a to na príklade koprodukcií Slovenska a západoeurópskych krajín v 60. rokoch 20. storočia, predovšetkým s Francúzskom a Talianskom.

„Do značnej miery ide o príbeh veľkých umeleckých ambícií a úspechov, ktoré zosobňovala pozoruhodná tvorivá skupina Alberta Marenčina. Jedným z jeho najvýraznejších kreatívnych činov bola spolupráca s francúzskym režisérom a spisovateľom Alainom Robbom-Grilletom na filmoch Muž, ktorý luže a Eden a potom… Tieto filmy ilustrujú túžbu preniknúť do nadnárodného ´priestoru´ artového filmu, no zároveň si udržať znaky národnej identity. Zjavným protikladom týchto snáh je osud komédie Jozefa Zachara Zmluva s diablom, ktorá je pozoruhodným prípadom filmu vytvoreného štátnou socialistickou kinematografiou a prispôsobeného západným komerčným požiadavkám,“ vysvetľuje Owen.

Spôsoby distribúcie kinematografických diel na nosičoch domáceho videa predstaví Mehelli Modi, riaditeľ prestížneho britského vydavateľstva Second Run. V portfóliu spoločnosti sú diela filmárov ako Apichatpong Weerasethakul, Miklós Jancsó, Miloš Forman, Věra Chytilová, Andrzej Wajda či slovenských režisérov ako Štefan Uher, Dušan Hanák, Eduard Grečner a ďalších. Modi si vo svojej prednáške bude klásť otázku, či je domáce video ešte „živé“. Na záver jeho vystúpenia sa uskutoční krst druhého vydania reprezentatívnej obrazovej publikácie v anglickom jazyku Best of Slovak Film 1921 – 1991 od britského filmového publicistu, kritika a historika Petra Hamesa, ktorú SFÚ prvýkrát vydal pred piatimi rokmi.

Prácu na reštaurovaní filmov v digitalizačnom pracovisku SFÚ ozrejmia účastníkom seminára Štefan Komorný, odborný garant laboratórnych procesov projektu Obnovy a záchrany kultúrneho dedičstva SR, Peter Csordás, vedúci oddelenia Digitálna audiovízia SFÚ a zvukový majster Michal Fricman, odborný pracovník oddelenia Digitálna audiovízia. Témy ich prednášok nadviažu na projekciu snímky Ľalie poľné režiséra Ela Havettu.

Zameranie a programové cykly Filmotéky budú predmetom prezentácie Michala Michaloviča, jedného z jej troch kurátorov. „Po období hľadaní rytmu a programovej štruktúry sa nám podarilo vytvoriť hlavné osi programovania audiovizuálneho dedičstva. Prezentácia predstaví pravidelné cykly aj špeciálne programy, ktoré boli realizované v rokoch 2014 – 2018,“ uzatvára Michalovič.

Na seminár je potrebné zaregistrovať sa (poplatok – 10 eur). Zabezpečené je simultánne tlmočenie z/do anglického jazyka.

Program a viac informácií o seminári nájdete na webovej stránkefacebooku Kina Lumière.

Zdroj: TS SFÚ