Čo je nové v autorskom práve?
Publikované 14/11/2018

Vysoká škola múzických umení v spolupráci s organizáciou LITA – Autorská spoločnosť uvádza sériu prednášok s názornou interaktívnou prezentáciou a diskusiou.

Na pôde FTF VŠMU sa bude hovoriť o novom slovenskom autorskom zákone vrátane jeho novelizácií, o praktických aspektoch autorského práva aj o pripravovanej európskej smernici o autorskom práve v digitálnej ére.

Prednášky vedú Mgr. Jana Vozárová, riaditeľka LITA, Mgr. Magdaléna Debnárová, konzultantka útvaru riaditeľky LITA a Mgr. Lucia Miklasová, LL.M., vedúca licenčného oddelenia LITA.

Podujatie sa uskutoční 15. novembra 2018 od 10.00 do 13.00 h v kine Klap na FTF VŠMU (Svoradova 2, Bratislava).

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatí s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Vstup je voľný pre študentov a zamestnancov VŠMU.

Fb link udalosti

 

Zdroj: FTF VŠMU