Call for Projects
Publikované 2/2/2019

V Bruseli sa po prvýkrát uskutoční koprodukčné fórum počas 22. ročníka festivalu krátkych filmov  (25. 4. – 5. 5. 2019). Prebiehať bude v dňoch 29. a 30. apríla 2019. Festivalové koprodukčné fórum je iniciatívou, ktorej cieľom je podporiť partnerstvo medzi európskymi a belgickými producentmi.

Brussels Short Film Festival má tri oficiálne súťažné sekcie: International, National a Next Generation (súťaž študentských filmov). Vybrané filmy budú súťažiť o ceny v hodnote do 45 000 €. Od januára 2018 BSFF taktiež kvalifikuje filmy na ocenenia Oscar. Víťazi Veľkej ceny medzinárodnej a národnej súťaže budú zaradení do kategórií animovaných a Live Action krátkych filmov na Academy Awards.

Festival privíta každý rok okolo 26 000 divákov a 700 filmových profesionálov (režiséri, producenti, kupujúci medzinárodných krátkych filmov, distribútori, programoví riaditelia festivalov a iní). Koprodukčné fórum je preto otvorené všetkým, ktorí hľadajú možnosť spolupracovať
s európskymi filmovými tvorcami.

Vybraní uchádzači budú pozvaní do Bruselu (organizátori podujatia hradia cestovanie, hotelové ubytovanie, stravovanie a festivalovú akreditáciu), kde budú mať možnosť prezentovať a konzultovať svoje projekty s vplyvnými belgickými a európskymi producentmi a mnoho iného. Svoje projekty môžete prihlasovať od 11. februára. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na webovej stránke festivalu.

 

Zdroj: BSFF