Bratstvo, víťazný film z festivalov v Locarne či Ji.hlave, bude v kinách sprevádzať krátky film Strigov od režisérky kinohitu Skutok sa stal
Publikované 20/6/2022

Tlačová správa, 20. júna 2022

Do slovenských kín prichádza dvojica dokumentárnych filmov, ktoré reflektujú nadčasové témy a slovenskému publiku predstavia ukážku tých najzaujímavejších autorských prístupov v súčasnom festivalovom dokumente. Kým režisér Bratstva Francesco Montagner z obrazuje silne mužský príbeh trojice bratov nútenej vysporiadať sa s otcovým odchodom do väzenia krátky predfilm Strigov od Barbory Berezňákovej je trvalým lúčením sa s blízkym človekom, svojou vlastnou babičkou. Balík filmov prinesie distribučná spoločnosť Film Expanded do klasickej kinodistribúcie, ale aj na netradičné premietacie miesta. Po spoločnej premiére, ktorá je naplánovaná na 23. júna, bude Bratstvo uvedené za prítomnosti režiséra 27. júna počas slávnostného otvorenia Ozvien Ji.hlavy v bratislavskej Novej Cvernovke.

„Snažili sme sa, aby spojenie filmov v tomto distribučnom balíku nebolo prvoplánové a stálo na subtílnych až asociatívnych spojeniach. Ukazujeme rôzne autorské prístupy, ktoré spája inšpirácia vo vlastnom živote v prípade Strigov a priama, v prípade Bratstva skôr voľná,” doplnil kreatívny riaditeľ Film Expanded Matej Sotník k myšlienke, ktorá bola za kurátorským spojením Bratstva a Strigova.

Bratstvo, nový film Francesca Montagnera, je intímnym skúmaním procesu dospievania trojice bosnianskych bratov. Po odsúdení ich prísneho otca na dva roky väzenia, získavajú časovo obmedzenú slobodu s príležitosťou zistiť, akými mužmi sa chcú stať. Spoločne s režisérom prenikáme do vyčerpávajúceho procesu, pričom bratia balansujú medzi povinnosťami a túžbami, čelia vzájomným konfliktom a testujú vlastnú maskulinitu. Dokumentárny príbeh s nádychom fikcie získal hlavnú cenu (v sekcii Česká radost) na 25. Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jihlave. „Okamžite ma zaujal kontrast medzi pokojným a idylickým životom pastierov a hroziacim nebezpečenstvom zo strany radikálneho otca Ibrahima,“ vyjadril sa. „Chlapci mi pripomenuli moju mladosť, ktorú som tiež prežil vo vidieckom prostredí, presýtenej frustráciou z toho, že som uviazol na jednom mies te, z ktorého som si tajne prial utiecť,“ dodáva Montagner.

Barbora Berezňaková sa po úspechu s dokumentárnym filmom Skutok sa stal (vydáva na osobnú cestu skúmania experimentálnej formy filmového média. Strigov je snovým čiernobielym filmom, ktorý n ás prenáša do miest z detstva a prostredia osobnej pamäti, prelínajúc minulosť so súčasnosťou. Krátky film tematizuje rozlúčku so svetmi, ktoré blednú, keď ich naši predkovia opustia navždy. Režisérka sa prostredníctvom filmu vyrovnáva so stratou blízkej o soby a dáva posledné zbohom všetkému, s čím sa jej spájala. „Film zobrazuje smrť ako konečný, nemenný a nevyhnutný bod, ktorý dáva hodnotu a dôležitosť všetkému, čím v živote prechádzame,” popisuje svoju skúsenosť režisérka. „Strigov je napojený na pohanstvo, magické rituály a povery, čo z neho robí veľmi tajomné miesto, vyvolávajúce detskú zvedavosť a predstavivosť,” uzatvára Berezňáková.

Bratstvo / synopsa

Jabir, Usama a Useir sú traja mladí bosnianski bratia, ktorí sa narodili do pastierskej rodiny. Vyra stali v tieni svojho otca Ibrahima, prísneho islamistického kazateľa. Keď je Ibrahim odsúdený na dva roky vo väzení za vojnovú účasť a terorizmus, náhle zostávajú chlapci odkázaní sami na seba. Akonáhle zmiznú nároky otca a prísna doktrína, ich životy sa drasticky zmenia. Bratia skúmajú hranice svojej novonadobudnutej slobody na neľahkej ceste stať sa mužmi. Dospievanie ešte nikdy nepôsobilo tak intímnym a vyčerpávajúcim dojmom. Stretávajú sa s ťažkosťami, zápasia medzi sebou a čelia jeden druhému, pričom sa pred našimi očami rozvíjajú ich rozdielne identity. Film Bratstvo je intímnym skúmaním prechodu od dospievania k mužstvu, hľadania identity, nachádzania lásky a prijatia seba
samého.

Strigov / synopsa

Krátky dokumentárny/poetický film zobrazuje intímnu perspektívu, surreálnu reflexiu smrti a života na zriedkavo zachytenom moment pohrebu zosnulého pribuzného. Film je rozlúčkou so zanikajúcim svetom tradičnej rusínskej komunity v kopcoch východného Slovenska. Film je
metaforou, rozlúčkou so svetmi, ktoré blednú smrťou každého z našich predkov. Vizuálne vysoko subjektívny, snový čiernobiely film sprevádzajúci divákov do sveta pamäti a vzájomne sa prelínajúcej minulosti a súčasnosti.

Zoznam aktuálnych premietacích miest a časov:
24.6 / 18:30 / Kino Lumière, Bratislava

25.6 / 20:30 / Kino Lumière, Bratislava
26.6 / 18:00 / Kino Lumière, Bratislava
27.6 / 20:30 / Kino Lumière, Bratislava
28.6 / Kino Lumière, Bratislava

01.7 / Kino Lumière, Bratislava
15.7 / Skorofilmový klub, Zvolen
30.7 / Street Art Festival, Piešťany

Trailer na film Bratstvo:


Trailer na Strigov:


PR materiály: https://drive.google.com/drive/folders/19irmYy3o7jU8Ctf6BeTltHwhmHd L9B4?usp=sharing

Facebook stránka distribútora: https://www.facebook.com/filmexpanded
Instagram stránka distribútora: https://www.instagram.com/film.expanded/
Web stránka distribútora: https://www.filmexpanded.com