Peter Badač
Pochádzam z Považskej Bystrice, ale rád cestujem po celom svete. Získal som titul na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave a na FAMU v Prahe, odbor produkcia. Som teda najmä prodcentom. Má skúsenosti z rôznych oblastí audiovizuálnej tvorby – film, televízia, reklama. V roku 2010 som založil spoločnosť BFILM, v ktorej som produkoval úspešný animovaný film Pandy (2013), ocenený na festivale v Cannes a Annecy, Nina (2014), Stabilita (2015), koprodukoval som cyklus dokumentov Gottland (2014). V roku 2017 sa do kín dostal môj celovečerný producentský debut Špina (réžia Tereza Nvotová), ktorý mal premiéru na festivale v Rotterdame a získal niekoľko ocenení vrátane Ceny českej filmovej kritiky 2017 a Českého leva za najlepší strih. Ako koproducent som sa podieľal na krátkom animovanom filme Untravel (2018), uvedenom na festivale v Berlíne a Annecy, a tiež na nemecko-slovenskom filme Sloboda (réžia Jan Speckenbach), ktorý bol uvedený na festivale v Locarne a mnohých ďalších. Momentálne sa podieľam na vývoji a výrobe niekoľkých hraných i animovaných filmov ako producent i koproducent. Okrem toho vyučujem na katedre produkcie na FAMU a VŠMU, spolupracujem s programom MIDPOINT a som členom Slovenskej filmovej a televiznej akadémie a Európskej filmovej akadémie.