Animovaný film Pandy od teraz online
Publikované 16/8/2018

Animované sci-fi Matúša Vizára Pandy urobilo v roku 2013 priam dieru do animovaného sveta. Film si dniesol vyše 30 ocenení z festivalov po celom svete. Online sa až do teraz dal vidieť jedine za poplatok. Teraz ho producent filmu (Bfilm) sprístupnil bezplatne, špeciálne pri príležitosti témy animovaného filmu v Kinečku.

Z evolučnej hry o životaschopné potomstvo vypadávajú druhy, ktoré o životnom údele, ktorého sa im dostalo od svojich predkov pochybujú. Film Pandy je príbehom najcennejšieho živočíšneho druhu, čiernobieleho a rozkošného symbolu komercializmu rovnako ako záchrany prírody. Panda je za veľké peniaze prenajatá z Číny do ZOO v Margecanoch, kde má z pomedzi ostatných zvierat podmienky na najpohodlnejší život. A to aj keby ho sama nechcela. Nastáva úporná snaha “pomôcť” prírode a pandu rozmnožiť. Keby sa však aj človek správal k svetu okolo rozumnejšie než teraz, následky niektorých činov sa nedajú predvídať.