24. MFDF Ji.hlava // Krátka radosť: Vzdorující terén
Publikované 3/11/2020

Krátká radost ponúka výber najlepších svetových krátkych filmov – zvrchovaných diel, ktoré skúmajú na malom a ešte menšom priestore možnosti a silu dokumentu.

Vzdorující terén / Field Resistance
r. Emily Drummer, Spojené štáty, 2019, 16 min

Konceptuálna snímka na pomedzí dokumentu a sci-fi skúma prehliadanú ekologickú devastáciu v americkej Iowe. Pomocou mikroskopických záberov rastlín a rady výjavov z univerzitných skleníkov, krasových závrtov obývaných prvotnou flórou a faunou či rozpadajúceho sa obilného sila buduje režisérka dystopickú víziu, radikálne reštrukturalizujúce vzťahy medzi človekom, prírodou a technológiami.

„The film imagines a future in which the changing climate and environmental conditions are recast as an active resistance to nature’s own devastation. … Plants, earth’s first communicators, are now its last. Humanity is but a blip.“ E. Drummer


Film Vzdorující terén si môžete pozrieť priamo pod týmto článkom.

Vzdorující terén
Emily Drummer