24. MFDF Ji.hlava // Krátka radosť: Solastalgie
Publikované 1/11/2020

Krátká radost ponúka výber najlepších svetových krátkych filmov – zvrchovaných diel, ktoré skúmajú na malom a ešte menšom priestore možnosti a silu dokumentu.

Solastalgie / Solastalgia
r. Eline Kersten, Holandsko, 2020, 19 min

Nostalgia odkazuje k pocitu, ktorý má človek k miestu, odkiaľ odišiel, solastalgie potom vyjadruje vzťah k miestu, v ktorom človek prežil svoj život. Ekologický filozof Glenn Albrecht tým mieni dopad premeny prostredia na duševné zdravie ľudí, ktorí v ňom žijú, a na príbehoch ľudí spätých s kameňolomom pri Maastrichte skúma tento vzťah snímka pôsobivej vizuálnej stránky, ktorú tvoria výhradne dronové zábery krajiny.


Film Solastalgie si môžete pozrieť priamo pod týmto článkom.

Solastalgie
Eline Kersten