Téma: krátky film

Fascinuje ma sloboda, ktorú filmári majú pri krátkom filme. A je jedno či v rámci školskej tvorby alebo keď film natočí skúsený tvorca. Krátke filmy sú často úplným základom kariéry autorského filmára. Financie, nutné na produkciu celovečerného formátu, sú veľmi zväzujúce.

Z rozhovoru s Přemyslom Martinkom, umeleckým riaditeľom festivalu Febiofest, si požičiavam citát, ktorým zároveň otvárame novú tému Kinečka. Veľmi trefne zhŕňa dôležitosť formátu vytvárajúceho podhubie na experimentovanie a formovanie autorského rukopisu. Tému mesiaca sme sa rozhodli venovať krátkemu filmu – paralelne k rovnako zacielenej súťažiindustry programu tohtoročného Febiofestu, ktorý si kladie za cieľ otvoriť diskusie o profesionalizácii krátkometrážnej tvorby.

V uplynulom roku sa v kontexte domácej tvorby udialo viacero významných udalostí: tri slovenské krátke filmy boli uvedené v súťažiach áčkových filmových festivalov (študentské filmy Atlantída, 2003Magic Moments súťažili na festivaloch v Cannes a v Toronte a 39 týždňov, 6 dní na festivale vo Varšave), v rámci slovenských kín a kultúrnych priestorov sa začala propagovať medzinárodná iniciatíva Deň krátkeho filmu, RTVS po Mimi a Líze Drobcoch uviedla nový večerníčkový seriál pre deti Websterovci (zmena legislatívy Audiovizuálneho fondu teraz navyše zjednodušila financovanie televíznych animovaných seriálových projektov), na svoje distribučné aktivity nadviazala Fest Anča (Kino Fest Anča) a pomalými krokmi sa postupne opäť nabieha na zaraďovanie krátkometrážnych titulov ako predfilmov. Do kinodistribúcie takto vošiel napríklad 39 týždňov, 6 dní v sprievode Piatej lode, Žltá spolu s Out alebo Braček Jelenček ako predfilm k 5 Októbru.

V rámci témy uvedie Lukáš Gregor rozhovor s režisérkou a producentkou krátkych animovaných filmov Ivanou Laučíkovou, ktorá definuje úskalia spojené s výrobou a distribúciou inej než dlhometrážnej filmovej produkcie: „Formát krátkeho autorského filmu je v štandardných distribučných sieťach marginalizovaný, pretože v TV a kinodistribúcii nezapadá do vysielacích štruktúr. Z tohto dôvodu ho do úzadia vytláčajú aj veľké dotačné schémy. Trend je logický a nemá zmysel s ním bojovať, tvorca k nemu len musí zaujať adekvátne stanovisko.“

Neopomenuteľným priestorom sa v súvislosti so šírením krátkych filmov stáva online prostredie, VoD platformy (vlastnú má aj ASFK VOD, DAFilms, Aerovod od Aerofilms alebo Aniont založený festivalom Anifilm, v medzinárodnom kontexte sú to silné platformy založené na kurátorskej selekcii ako Vimeo Staff Picks, MUBI). Aj o týchto možnostiach sa budeme rozprávať s Janou Cernik, ktorá sa venuje propagácii nemeckých krátkych filmov pre Kurzfilmtag.com.

V rámci kurátorského VoD výberu uvedie Kinečko v online premiére stredometrážnu snímku Kosmos Rubena Desiereho, ktorý na Febiofeste predstaví svoj najnovší belgicko-slovenský titul Kvetinárstvo a Kinečko s ním spraví rozhovor. Dokument Kosmos mapuje rodinu Mročovcov, jednu z mnohých rómskych rodín, ktoré našli útočisko v kláštore Gesú v Bruseli. Po troch rokoch pomalého a komplikovaného udomácňovania sa musí rodina po nútenom vysťahovaní začínať odznova.

Keďže väčšina krátkometrážnej produkcie na Slovensku pochádza z filmových škôl, v rubrike Študenti o filme predstavíme aktuálne tvorivé tendencie a formujúcu sa generáciu tvorcov. Samozrejme, nebudú chýbať ani texty o našich obľúbených autoroch krátkometrážnych filmov z profesionálneho medzinárodného prostredia (napr. Jay Rosenblatt pracujúci s found footage).

Verím, že sme pre vás pripravili kvalitné a všestranne obohacujúce čítanie!