S Timom Wagendorpom o projekte Green Screen
Publikované 27/11/2018

Autorka textu: Zuzana Bieliková (manažérka Slovenskej filmovej agentúry)

Slovenská filmová agentúra sa stala novým partnerom projektu Green Screen, ktorý sa zaoberá problematikou udržateľného rozvoja audiovizuálneho sektora a má za cieľ znížiť uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie. Tejto téme sme sa rozhodli venovať aj v rámci Bratislavského filmového festivalu, kde jedným z prednášajúcich bude koordinátor udržateľného nakrúcania vo Flámskom audiovizuálnom fonde Tim Wagendorp (TW).

ZB: Ako ste sa dostali k projektu Flámskeho audiovizuálneho fondu, kde pracujete ako koordinátor trvale udržateľného nakrúcania?

TW: Mojou profesiou je poľnohospodárske inžinierstvo/ekológia. Najskôr som pracoval ako vedecký výskumník na univerzite v Leuvene, ale potom som prišiel na to, že by som rád robil niečo s väčším spoločenským dopadom. Pracoval som ako kontrolór pre Federáciu flámskych recyklačnćh organizácií. Keď som zbadal voľné miesto vo Flámskom audiovizuálnom fonde, pomyslel som si: cool, ale ja predsa neviem nič o filme. Aj tak som sa prihlásil a miesto som získal. Pravdepodobne preto, že som mal vhodné skúsenosti.

ZB: Aké sú teda vaše zámery s filmármi?

TW: Možnosť inšpirovať filmárov sa mi zdá úžasná. Rád im prepožičiam svoj rozum (alebo skôr skúsenosti) a inšpirujem ich k tomu, aby ich využili vo svojej oblasti trvalej udržateľnosti. Pri udržateľnosti ide podľa mňa o oveľa viac než o uhlíkovú stopu. Je to celé o tom, či sme si vedomí úloh, aké zohrávame. Pri pohľade na audiovizuálny sektor vidím viacero rôznych úloh. Producent je zamestnávateľom, najíma si ľudí a ponúka im pracovné miesta a zároveň dáva dokopy štáb a hercov. V tejto úlohe by si mal byť vedomý, aký dopad má jeho narábanie s dopravou, odpadom, energiami, kateringom, postprodukciou atď. Aj samotná myšlienka filmu zohráva nejakú rolu. Filmár má dôležitú spoločenskú úlohu. Ľudské bytosti používajú emócie, ktoré sa zhodujú s tými produkovanými filmom. Vyživujú nimi svoje mozgy, formujú etické normy, naplno ich prežívajú. Ako filmári by sme sa mali snažiť prinášať silné a zmysluplné myšlienky. Nie brak, ale príbehy, ktoré robia našu spoločnosť prívetivejším a udržateľnejším miestom pre život. Môžeme využívať jazyk umenia na to, aby sme pozitívne ovplyvňovali vývoj spoločnosti. Môže ísť o drobnosti – napríklad, že si superman v metre cestou do práce kúpi kávu do recyklovateľného pohára. Ale môže ísť aj priamo o príbehy o moci, hlade, rovnosti, rodoch atď. Cieľe rozvoja trvalej udržateľnosti by tak mohli vytvoriť dokonalý morálny kompas.

ZB: Prezradili by ste nám niečo o projekte Green Screen?

TW: Cieľom projektu Green Screen je v budúcnosti štandardizovať pravidlá trvale udržateľnej filmovej produkcie na európskej úrovni. A tá budúcnosť už vlastne nastala: VAF, rovnako ako Slovenská filmová agentúra, je partnerom projektu Green Screen, päťročného programu financovaného Európskou Úniou za účelom zdieľania najlepších skúseností a formulovania medzinárodných pravidiel. Partneri projektu Green Screen majú za úlohu zapájať lokálnych filmových profesionálova príslušné orgány. Lokálni profesionáli budú počas rôznych stretnutí obohacovať svoje poznatky o nové postrehy. Tieto stretnutia sú pre Green Film Making nesmierne dôležité.