Pozrite si bakalársky film Olma Omerzu
Roberta Tóthová 11/1/2019

Druhé dejstvo (2008) je bakalársky film českého režiséra Olma Omerzu, ktorý debutoval v roku 2015 drámou Rodinný film. Jeho druhú celovečernú snímku, road movie Všetko bude (2018), ocenenú na karlovarskom festivale za réžiu, môžete práve vidieť v našich kinách.

Na Kinečku upriamujeme pozornosť na Omerzovu študentskú tvorbu, pretože ho považujeme za jedného z najvýraznejších autorov československého kinematografického priestoru a jeho raná tvorba je rovnako pozoruhodná ako neskoršie snímky.

Druhé dejstvo je vyzretá dráma o kríze individuality. Odkrýva rozpor medzi osobnou slobodou a povinnosťami vyplývajúcimi z manželského zväzku. Omerzu uvažuje o tom, či je túžba po samote vo vzťahu realizovateľná bez toho, aby na druhej strane nezostala emocionálna spúšť. Tridsiatnik Martin (Petr Marek) nenachádza profesionálne naplnenie a vo vzťahu s Cíliou (Ivana Uhlířová) sa prepadá do emocionálnej otupenosti. Stráca vieru v ideály a rozhodne sa rezignovať na všetko, čo predpokladá povinnosti či sebazapretie. Ešte pred tým, ako sa v tichu odovzdá samote, pokúsi sa poslednýkrát podvoliť túžbam svojej manželky.

Poetiku Olma Omerzu do veľkej miery definuje strohosť a formálna čistota. Zachováva si sebavedomý nadhľad, aj preto je jeho ponor do vrstiev všedných, a predsa existenciálnych problémov poctivo analytický, čo dosahuje obzvlášť vo filme Druhé dejstvo. Herci Petr Marek a Ivana Uhlířová dokonale rozumejú vnútorným konfliktom svojich postáv a filmár ich vedie k minimalistickému vyjadreniu emócií.