Obyčajné rozprávanie neobyčajných ľudí?
Michael Papcun 13/2/2021

Efekt Vašulka
r. Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Island / Česko / Švédsko, 2019, 85 min

Priekopníci videa a videoartu Steina a Woody Vašulkovci sú pre úzku skupinu ľudí kultovými, no pre širšie publikum relatívne neznámymi postavami avantgardnej scény 20. storočia. Ich tvorbe sa na vedeckej úrovni venuje napríklad monografia Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vašulkovi od Lenky Dolanovej. O filmové prerozprávanie ich osobnej aj profesijnej dráhy sa minulý rok postaral dokumentárny film Efekt Vašulka od islandskej režisérky Hrafnhildur Gunnarsdóttir, ktorý na Slovensku distribuovala spoločnosť Film Expanded, venujúca sa najmä divácky náročnejším snímkam. Efekt Vašulka je pritom film, ktorý akoby si vyslovene žiadal osloviť širšiu divácku obec.

Pri príbehu tvorcov ako sú Vašulkovci, umelci, technici, avantgardisti a vynálezcovia zároveň, sa ponúka viacero ciest rozprávania. Úplne prirodzenou voľbou môže byť striktne akademický, vedecký prístup, zameranie na technický (a kľúčový) aspekt ich tvorby, pričom z filmu by sa stala možno ťažko stráviteľná záležitosť, imponujúca malému výseku potenciálneho publika. Režisérka však zvolila postup diametrálne odlišný. Príbeh Vašulkovcov je v princípe úplne klasickým, chronologicky biografickým prerozprávaním života dvoch ľudí. Ich zoznámenia, štúdia, emigrácie do USA a napokon uchopenia videa ako umeleckej formy a vzniku videoartu.

Efekt Vašulka je o priekopníkoch video-avantgardy, no nekladie pred diváka žiadne veľké výzvy, ani sa ho nesnaží ohurovať ekvilibristickou filmovou rečou. Je postavený na verbálnom prerozprávaní spomienok Vašulkovcov samotnými Vašulkovcami, z ktorých sa tak stávajú nielen hlavné postavy, ale aj hlavní rozprávači celého filmu. Podávané informácie nepôsobia príliš nostalgicky, zachovávajú si faktografický základ, pričom líčia osobný život, dobovú politickú klímu v Československu a s prehľadom diváka uvádzajú do procesu práce rozprávačov. Zároveň si však udržiavajú znaky uvoľneného, osobného rozprávania, vzdialeného výkladovému módu. Vďaka tomu je snímka relatívne neformálna a informačne vyvážená.

Pamäť Vašulkovcov dopĺňa obsažný vizuálny materiál – čiernobiele dobové záznamy a fotografie významne dokresľujú ich výpovede a približujú divákom konkrétnu podobu a ducha dekád, miest a udalostí, ktoré v spomienkach rekonštruujú. V záznamoch Vašulkovcov sa často zjavujú ich blízki priatelia, spolupracovníci, aj známe osobnosti ako Patti Smith, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Miles Davis, Andy Warhol… S obsažným archívom spolupracuje tiež zvuková zložka, v ktorej sa objavujú skladby Loua Reeda alebo Jimiho Hendrixa. Efekt Vašulka aj vďaka práci s týmto materiálom vsádza portrét Steiny a Woodyho Vašulkovcov do širšieho kontextu portrétu ich doby, zachytenej ich kamera-okom, s ktorým sa stretáva a pretína náš vlastný pohľad.

Zjednodušene a všeobecne povedané: Efekt Vašulka je skrátka o silnom a atraktívnom príbehu dvoch mimoriadne zaujímavých, nonkonformných a netradičných ľudí. Dokazuje tiež, že aj úplne ležérna, umiernená forma môže splniť z pohľadu stratégie celej snímky veľmi dobrú funkciu. Vzhľadom k disciplinovanému a jasne štruktúrovanému rozprávaniu môže kontrastne pôsobiť povaha Vašulkovcov, ktorí počas svojej kariéry prejavovali výraznú mieru dešpektu k štruktúram umeleckého aj univerzitného sveta (či už šlo o ich intermediálne centrum Kitchen, alebo o pedagogickú dráhu v Buffale), vďaka čomu si vybudovali aj vo filme do veľkej miery prítomnú auru outsiderstva a buričstva voči organizovanosti a konvenciám. V tomto smere pôsobí Efekt Vašulka ako jedno z ich prvých spočinutí v/o (filmovej) štruktúre, bez jej narúšania, dešpektu alebo potreby opustiť. A to je vcelku pôsobivý, symbolický akt. Príbeh priekopníkov prirodzene odhaľuje svoju každodennosť a celý Efekt Vašulka tak pôsobivo nehrá na efekt.

Popri segmente, ktorý pracuje so spomienkami a pamäťou, je vo filme tiež prítomný observačný segment, venujúci sa životu Vašulkovcov v súčasnosti. Okrem dodatočného ocenenia a znovuobjavenia ich tvorby kurátormi umenia tento segment zachytáva Steinu a Woodyho Vašulkovcov nielen ako (v priebehu dekád upozadených) avantgardných a technických videopriekopníkov, ale aj ako neodmysliteľnú dvojicu, ktorá naplno ukazuje svoju civilnú tvár, neraz ústiacu do v kontexte diela veľmi odľahčujúcich, dobiedzavých interakcií.

Pri filme, akým je Efekt Vašulka, nie je náročné dôjsť k záveru, že jeho kvality nespočívajú v originálnom uchopení témy, ale práve vo výbere témy samotnej. Život a tvorba Vašulkovcov je z pohľadu dnešnej mediálnej krajiny, jej histórie a vývoja kľúčovou kapitolou sveta na pomedzi techniky a umenia, avantgardy a technického pokroku. Voľba divácky veľmi ústretového (a nie v hanlivom zmysle konvenčného) biografického rozprávania sa nejaví objavným, ale účelovým a plne funkčným krokom. Efekt Vašulka nie je teoretickým, či filozofickým traktátom, ani nadväzovaním na tradície filmových avantgárd. S obrazom aj informáciami narába veľmi vecne a ilustratívne. Príbeh Vašulkovcov tak nemusí ostať uzavretý iba v úzkej bubline akademikov a filmových/technologických nadšencov. Práve naopak, veľmi vrúcne sa otvára širšiemu publiku, pre ktoré môže ísť o úplne nové, no o to inšpiratívnejšie osobnosti, pričom v tomto smere určite ocení aj osobný rozmer celého filmu. Efekt Vašulka akoby vyťahoval Steinu a Woodyho Vašulkovcov zo sveta galérií, umenovedcov a kurátorov do sveta širšieho publika, a preto by preto prospelo napríklad prekročenie užšieho (a pandémiou ešte väčšmi okliešteného) distribučného nasadenia v televízii, kde by si mohol nájsť širšie publikum. Vašulkovci, ich príbeh začínajúci v Československu a najmä ich bohatý tvorivý odkaz je kultúrnym dedičstvom, ktoré by nemalo ostať známe iba úzkej obci.


Dokument Efekt Vašulka môžete vidieť na dafilms.sk.