Kontakt
Kinečko online, o. z.   
Javorová 1329/11, Veľký Biel
Slovenská republika
IČO: 51431173
ISSN: 2585 – 8971
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4405 3432
Kontaktný e-mail: petra@kinecko.com
Projekt finančne podporil