Kontakt
  Kinečko online, o.z.   
 Javorová 1329/11
Veľký Biel
    Slovenská republika
IČO: 51431173
                                  ISSN: 2585 – 8971
                   IBAN: SK91 1100 0000 0029 4405 3432
   Kontaktný e-mail: ek@kinecko.com
Projekt finančne podporil