INÉ VÍZIE SK: kurátor Jaroslav Kyša
Daniela Šiandorová 14/10/2019

PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění v spolupráci s Kinečkom a filmovým festivalom 4 ŽIVLY vyzýva autorov k zasielaniu audiovizuálnych diel do 4. ročníka súťaže pohyblivých obrazov INÉ VÍZIE SK, ktorá sa venuje prezentácii súčasnej slovenskej umeleckej scény na pomedzí animácie, experimentálneho filmu, video artu či video performance. Vybrané diela sa stávajú súčasťou rôznych kultúrnych podujatí po celom Slovensku. Zakaždým ide o unikátnu odlišnosť záujmov a preferencií prizvaného kurátora, ktorým bude tento rok vizuálny umelec a výtvarník Jaroslav Kyša.

Jaroslav Kyša patrí medzi výrazných predstaviteľov mladej generácie slovenských výtvarníkov. Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D u akademického sochára Juraja Bartusza na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Počas svojich štúdií absolvoval niekoľko stáží a rezidenčných pobytov (New York, USA; Celje, Slovinsko; Berlín, Nemecko), ktoré mali veľký vplyv pri formovaní jeho ďalšej tvorby. V roku 2004 a 2014 sa stal finalistom ceny Oskára Čepana, v roku 2018 laureátom ceny nadácie Novum 2017. Je spoluzakladateľom MAKE UP GALLERY v Košiciach a umeleckého združenia Mor ho! Collective v Londýne. Od roku 2018 je členom HotDock project space v Bratislave. Zastupuje ho galéria Zahorian & Van Espen v Bartislave a Prahe. Žije a tvorí v Bratislave.

Jaroslav Kyša je všestranný umelec. Pri svojich projektoch sa nebráni spoluprácam s ďalšími umelcami, historikmi a výskumníkmi. Tak vznikajú jedinečné projekty s osobitým charakterom od performance cez inštalácie až po objekty.

Busta (2018)

Malá oceľová guľôčka si úpenlivo hľadá cestu pomedzi nepoddajný materiál, z ktorého je vytvorená amorfná busta. Keď sa jej to konečne podarí, obieha svoju cestu neúnavne stále koldokola. Niečo sa však mení. V čase a priestore forma nadobúda inú podobu. Gulôčka svoju trať rozširuje a expanduje čoraz viac do priestoru samotnej busty. Svojou činnosťou formuje bustu samotnú a každým okruhom vytvára pre ňu novú a jedinečnú identitu.

Včerajšok, dnešok, zajtrajšok, naše bytie, naša každodennosť i prežívanie vytvárajú dopad na budúcnosť našej planéty. Ohnutá kovová tyč, ktorá sa točí oproti pohybu nultého poludníka, je akousi úsečkou zamrznutou na pomedzí jej vlasnej reality. Jej pohyb je nepatrný a divák si ho len ťažko uvedomí. Svoj význam si tak starostlivo chráni a odkryje nám ho len pri dlhom pozorovaní (A-B ).

Toto je len malý náhľad do tvorby charakteristickej pre Jaroslava Kyšu. Jeho diela prechádzajú naprieč médiami a materiálmi, pomocou ktorých citlivo spracúva náročné témy. V tvorbe objektov je prítomná vizuálna hra s pozornosťou diváka. To, čo vidíme v skutočnosti, vôbec nemusí byť to, čo vidíme. Kyša búra perceptuálne návyky nášho vnímania sveta. Pomocou fyzikálnych zákonov tak vytvára pocit neistoty, napätia a nestability. Núti nás spomaliť a zamyslieť sa nad prítomnosťou prežívanej skutočnosti. Pracuje s časom ako s významným materiálom, vďaka ktorému je utváraná hodnota sveta. Tá je akousi metaforou ľudstva, ktoré si od nepamäti formuje a utvára spoločnú kolektívnu identitu.

Fascinácia autora historickými udalosťami, ale i lokálnou kolektívnou pamäťou je prítomná v jeho staršej tvorbe. Navonok sú to obyčajné predmety, ktoré sú však kontextuálne hlboko späté s daným miestom. Autor ich apropriuje a rekonštruuje historické príbehy. Podnecuje tak diváka k hľadaniu hlbších univerzálnych súvislostí.

„Kyša prostredníctvom svojich umeleckých projektov otvára otázky, prehodnocuje, dekonštruuje relativizuje inštitucionálny výklad dejín či poukazuje na cielené vymazávanie ideologicky nevyhovujúcich udalostí.“ (z knihy Jaroslav Kyša | Fifth Force; ZAHORIAN & VAN ESPEN, 2018).

Nemožno opomenúť ani najnovší počin z jeho dielne, ktorým je výstavný projekt s názvom I was keeping it all safe for you v jeho strešnej galérii Zahorian & Van Espen. Úvodné slová textu Erika Vilíma k výstave hovoria: „Existoval čas pred tým, než sme mu prisúdili slovo, než sme ho rozdelili na sekundy, minúty a hodiny? Akú mal povahu? A ako sa táto otázka presúva do uvažovania o budúcnosti?“ Na tieto a mnohé ďalšie otázky autor starostlivo hľadá odpovede vo svojom vyhradenom dlhoročnom výtvarnom programe. Svojou prácou neustále otvára nové priestory a pohľady na svet, v ktorom je možné všetko. Zanietenosť v práci, kvalita umeleckého prevedenia, neustály progres, ktorý môžeme zaznamenať v tvorbe autora, zaručil Kyšovi pevnú pozíciu na domácej i zahraničnej umeleckej scéne.


Projekt INÉ VÍZIE SK podporili: