image-400
Triple Ukrajina
Erik Binder29/6/2022
Pripomeňme si tri filmy ukrajinských autorov a autoriek, ktoré majú významné postavenie v histórii kinematografie.
image-400
Balkón je (skvelý) pocit
Katarína Poliačiková18/5/2022
ento balkón je malý, ale môj. Tak znie jedna z prvých a zároveň veľmi dôležitých viet filmu, ktorú (hrdo a skromne zároveň) vysloví Sergij Somkin, dôchodca z Odesy.