image-400
Rodinná oslava a jej dogmatický realizmus
Adam Gazdič29/1/2022
V opozícii k hollywoodskym konvenciám je štýl Dogmy 95 veľmi výrazný, nenapĺňa divácke očakávania, vyrušuje nás z automatizovaného vnímania.