image-400
Keď vás to doma začne zožierať
Tomáš Straka23/4/2020
Keď je človek sám v prázdnom štvorizbovom byte, v takmer vyprázdnenom veľkomeste a ručičky hodiniek sa blížia k druhej ráno, môže ho upokojiť len…