image-400
Triple Ukrajina
Erik Binder29/6/2022
Pripomeňme si tri filmy ukrajinských autorov a autoriek, ktoré majú významné postavenie v histórii kinematografie.