image-400
8.ročník medziodborového seminára KADU ARS & ANIMA // Umenie a duša 24. – 25. november 2021 Kino Lumière & online
Publikované20/11/2021
8. ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) ponúka v dňoch 24. a 25. novembra priaznivcom divadla, filmu a umenia vôbec…