image-400
Too Drunk to (F*ck) Watch Movies
Peťa Sedláková18/6/2019
Na prelome 70. a 80. rokov sa začala progresívna punková subkultúra pitvať v dosiaľ nezahojených ranách, ktoré so sebou priniesla…