MIDPOINT Feature Launch: OPEN CALL
Publikované 3/9/2019

for English scroll down ↓

Vývoj projektov

Jedinečný vzdelávací program určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. 9 vybraných filmových projektov absolvuje program pozostávajúci zo 4 modulov, zameraných na vývoj projektu a scenárov a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie. Prezentácia projektov a stretnutie s ďalšími filmovými profesionálmi prebieha v rámci Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary, počas ktorého bude najlepšiemu projektu udelená cena KVIFF & MIDPOINT Development Award v hodnote 10.000 EUR, a po ktorom nasleduje ďalší, doplnkový modul pre účastníkov-producentov, uskutočňujúci sa v rámci koprodukčného trhu When East Meets West.

Vzdelávanie dramaturgov

Proces vývoja projektov slúži zároveň ako platforma pre vzdelávanie 3 začínajúcich dramaturgov, ktorí sa chcú zamerať na kariéru v oblasti konzultácie scenárov a dramaturgie.

Partneri: Medzinárodný filmový festival Karlove Vary, When East Meets West, CineMart, connecting cottbus

Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Akceptujeme:

/ PROJEKTY – prvé alebo druhé celovečerné filmy (tímy pozostávajúce zo scenáristu, režiséra a producenta)

/ DRAMATURGOV – dramaturgov, scenáristov, konzultantov, kreatívnych producentov a ďalších filmových odborníkov (so skúsenosťami s dramaturgiou), ktorí sa chcú zamerať na kariéru v oblasti konzultácie scenárov a dramaturgie

Ceny (pre účastníkov s projektami):

/ KVIFF & MIDPOINT Development Award (10.000 EUR)
/ connecting cottbus Award
/ Rotterdam Lab Award

Uzávierka prihlášok pre filmové projekty: 13. september 2019
Uzávierka prihlášok pre dramaturgov: 27. september 2019

Prihláška tu.


Project development

A unique training and networking platform for emerging talents from Central and Eastern Europe who are developing their first or second feature films, working with teams of writers, directors and producers. The 9 feature film projects go through an intensive 4-module program that enables them to work closely on the script and project development, and provides them with financing and co-production opportunities. Project showcase takes place within Karlovy Vary International Film Festival with the KVIFF & MIDPOINT Development Award of 10.000 EUR for the best project; follow-up module for participating producers is organized within When East Meets West Co-production Market.

Script consultants training

The development process that the Feature Launch projects go through is used as a platform to train three attending script consultant trainees, who are studying for their future careers as professional script consultants.

Industry partners: Karlovy Vary International Film Festival, When East Meets West, CineMart, connecting cottbus

MIDPOINT Feature Launch supported by Creative Europe – MEDIA

Accepting:

/ PROJECTS – first or second feature films (teams of writers, directors and producers)

/ SCRIPT CONSULTANT TRAINEES – script consultants, writers, editors, creative producers and other film professionals (with some experience in story-editing) with the ambition of becoming script consultants

Awards (for participants with project)
:

/ KVIFF & MIDPOINT Development Award (10.000 EUR)
/ connecting cottbus Award
/ Rotterdam Lab Award

Deadlines for submissions:
Project Development: September 13, 2019
Script Consultant Training: September 27, 2019

Application here.